Gra?ani protiv urbanizacije na Sisplacu

DOBAR ODAZIV NA AKCIJU UDRUGE "ZA SISPLAC"
Dobar odaziv stanovnika naselja Sisplac u akciji ?iš?enja zelene površine u svom susjedstvu potvrdio je stavove stanovnika Sisplaca kojim se oštro protive novoj gradnje u svom naselju. Zasa?ena su i nova stabla maslina i platana, a podrezane su i postoje?e grmolike biljke. Prema rije?ima Dina Šipala iz udruge "Za Sisplac" žitelji Sisplaca su s akcijama ure?ivanja ove zelene površine po?eli nakon prihva?enih primjedbi stanara Sisplaca koji su se peticijom sa 600 potpisa usprotivili planiranoj gradnji na ovom podru?ju. Neo?ekivano, netom pred donošenje novog GUP-a ponovo je unijeta izmjena u kona?ni prijedlog GUP-a i predložena je urbanizacija (istina u nešto manjem obimu). Žitelji Sisplaca se osje?aju izigrani jer im Grad ne želi omogu?iti ponovnu javnu raspravu, a vrijeme za donošenje GUP-a isti?e. (Nd. L.)

Facebook komentari