Glasna rasprava na javnoj raspravi o Muzilu-VIDEO

ČLANOVI INICIJATIVE "VOLIM PULU" NAPUSTILI JAVNU RASPRAVU

Večeras je u Domu hrvatskih branitelja u Puli održan nastavak prekinute javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule i Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule.

Centralna dvorana zgrade bila je u potpunosti ispunjena, uvodno su predstavnici tvrtke Urbis d.o.o. izložili sve izmjene GUP-a, dok su građani osobito burno reagirali na predloženu izmjenu vezanu uz golf igralište sa 18 rupa i 72 hektara (50 plus 22 hektara golfa u užem i širem smislu) na Muzilu, kako je najavila Jasminka Peharda-Doblanović ispred Urbisa. Kazala je da će prema izmjenama doći do povećanja do sada planiranih kreveta na Hidrobazi, Stoji, Valovinama, Sacorggiani, na što su mnogi zviždali, a dodatni kreveti su planirani i u Šijani, na Fratarskom otoku, Marina Verudi... uz 2.500 kreveta na Muzilu gdje je između ostalog predviđena šetnica duž obalu, zabavni centar, muzejski prostor, plažni kompleks 'Dolina suza', botanički vrt, restoran, vinarija, uljara, kongresni centar, uređeno zelenilo, prirodno zelenilo, sportska luka Fižela, utvrda Marie Louise, hoteli, individualne smještene jedinice te ceste i putevi.

Građani su, kako se moglo primijetiti najviše negodovali na predloženo golf igralište za koje bi baza bila postojeća utvrda koja bi postala 'golf kuća'.
Tako je i najviše pitanja građana bilo vezano uz golf, koliko će vode potrošiti, kolika je zarada grada, koliko će grad potrošiti, da li će Muzil doista biti otvoren za građane 365 dana u godini, te pitanje 'zašto se Muzil želi oteti građanima za korist pojedinaca, a na štetu svih ostalih?', koje je izazvalo najžešći pljesak.

Pročelnik UO za prostorno uređenje Grada Pule Giordano Škuflić se trudio odgovoriti na pitanja, međutim na neka pitanja odgovora nije bilo, tako, nije poznato koliko će vode biti potrebno za navodnjavanje planiranog golf igrališta, te također nije bilo moguće doznati točne zarade Grada od komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Škuflić je potvrdio da će Muzil biti otvoren za građane 365 dana u godini, da nikakvih ograda neće biti, a na primjedbu da je rok za neke važnije odluke o Muzilu prekratak, Škuflić je pojasnio da je mogućnost dobivanja Muzila na raspolaganje uvjetovana donošenjem plana, odnosno GUP-a.

Komentarima i pitanjima su se istaknuli i neki javnosti poznatiji Puljani. Profesorica sa Sveučilišta Jurja Dobrile Kristina Afrić Rakitovac rekla je kako je ovo sjajna prilika za građane koji su se napokon uključili u javnu polemiku, a i za gradsku vlast koja napokon ima priliku surađivati sa građanima i poštovati njihovu volju.

Vrlo glasan nastup imao je radijski voditelj Mario Benčić koji je poručio da je Grad naručilac studija iz kojih proizlazi da na Muzilu mora biti golf, te da prestanu s pričom o planu višeg reda koji Grad mora poštivati.
Škuflić je ponovio da je riječ o planu višeg reda - županijskom planu koji se ne rješava na razini Grada Pule.

Prisutnima se obratila i Dušica Radojčić iz Zelene Istre koja je izjavila da je građanima jedna stvar prešućena - da će sa 160 hektara raspolagati samo jedan investitor nakon što se područje privatizira. 'To se dogodilo na Katarini i Monumentima i nitko od vas neće odlučivati, stoga ova rasprava nema smisla. Divim vam se što ste iskazali svoj stav, no, pozivam vas i da pokažete prezir prema ovim ljudima i prema ovoj raspravi, kako ih nije sram...Pozivam vas da napustite raspravu', pozvala je Radojčić nakon čega je velika većina napustila dvoranu i kraj rasprave sačekala ispred zgrade Doma.

Kasnije se u raspravu uključio Vladimir Kapuralin čelnik SRP-a koji je pitao da li je napravljena studija o pretjeranoj gustoći golf igrališta u Puli i okolici (Barbariga, Marlera, Muzil, Brijuni Rivijera), te konstatirao da će se u Istri na svaka 122 kubna kilometra nalaziti po jedno golf igrališe, mnogo više nego u većini drugih zemalja, dok će potrošnja vode godišnje biti milijun kubika po igralištu uz pesticide koji će se tu koristiti.

Bruno Bulić iz SIK-a je predložio da se odluka o ovakvim izmjenama na neko vrijeme stavi sa strane, te podsjetio da nikakvi zahvati u prostoru nisu dozvoljeni ako nisu u interesu građana. Pitao je i da li je to neki novi Srđ? (REX/Foto/Video: Safet Omerović Basso)

Video vezan uz članak

Facebook komentari