Godina nova poslovi stari

NASTAVLJA SE BORBA ZA BOCE
Jedan od novijih na?ina zara?ivanja kojeg smo se nagledali u zadnje vrijeme, skupljanje povratne ambalaže, nastavlja se i u novom ljetu. Vjerujemo kako ?e nakon boži?nih i novogodišnjih blagdana "ponuda" razli?ite ambalaže zadovoljiti sve ve?i broj pulskih "lovaca na boce i 50 lipa. Možda smo do nedavno mogli ovakve stvari skrivati pod tepihom no socijalna slika Hrvatske uprizorena je u ovakvim scenama, pred otvorenim kontejnerima. (N.M.)

Facebook komentari