Godina dana Monte Paradiso Netlabela

SKIDAJ SLOBODNO!

U prostorijama Centra za mlade, u sklopu Medie Mediterranee 9, Edgar Burši? održao je predavanje o Monte Paradiso NetLabelu.

Monteparadiso NetLabel aktivan je od 26. lipnja prošle godine te je do sada omogu?io predstavljanje uradaka oko tridesetak skupina i njihovo besplatno "skidanje" s interneta. Prema Edgarovim rije?ima, sam pojam je novijeg datuma, te je ušao u uporbu izme?u 1999-2003.

Da bi monteparadiso mogao predstaljati vaš uradak, potrebno je registrirati materijal pod nekom od Creative Commons licenci. Creative Commons su skup prava, koje variraju od potpune slobode korištenja tu?eg rada i njegove alteracije, do slobode snimanja i distribucije. Svi uratci na Monte Paradiso netlabelu uskladišteni su i na stranici www.archive.org, kako bi se budu?im digitalnim arheolozima omogu?io uvid i današjne stvaralaštvo. Ovim pristupom distribuciji netlabel se potpuno odri?e bilo kakovog profita a skupinama je omogu?eno da velik broj ljudi do?e u kontakt sa njihovim materijalima, što definitivno ne bi bilo mogu?e ukoliko bi se koristio neki fizi?ki medij poput CD-a.

Adresa netlabela je www.netlabel.monteparadiso.org, posjetite i držite se njihovog slogana, "Skidaj slobodno!". (D.H.)

Facebook komentari