Glazbena škola dosegnula dno

PRIVREMENO RJEŠENJE DOM ORUŽANIH SNAGA?
?lanica županijskog poglavarstva Lucija Debeljuh i istarski dožupan Sergio Bernich posjetili su danas glazbenu školu Ivan Mateti? Ronjgov koja je doslovno u rasulu. Nastava se trenutno održava u ?ak tri razli?ita prostora, a kona?no rješenje nagomilanih problema uop?e se ne nazire. Ravnateljica škole Vlada Može napomenula je kako joj posjet izaslanstva Županijskog poglavarstva daje nadu da ?e se krenuti ka kona?nom i trajnom rješenju za Glazbenu školu i da je trenutno u zgradi (u kojoj se nastava održava ve? 60 godina) nemogu?e održavati nastavu bez rizika da netko strada.
Može  je napomenula kako se iz Grada Pule nitko nije udostojio do?i pogledati  ruševine koje prijete polaznicima škole. Lucija Debeljuh u nekoliko je navrata napomenula da ?e potaknuti angažman države u rješavanju ove situacije, jer sva obe?anja koja se daju sa županijskog nivoa ne mogu biti ozbiljna garancija da  ?e se problem riješiti.
Njoj se, tako?er, ?ini se da je preseljenje Glazbene škole u zgradu Gimnazije Pula najbolje dugoro?no rješenje, te da bi se u sveobuhvatnoj akciji rješavanja nastave u jednoj smjeni zasigurno moglo prona?i na?ina za nesmetano funkcioniranje Glazbene škole. S obzirom da se Dom oružanih snaga pokazao kao idealno rješenje za privremeno odvijanje nastave, Debeljuh je obe?ala kako ?e u?initi sve kako bi se od države dobila jamstva da ?e se nastava i dalje mo?i održavati u tom prostoru.
Sergio Bernich je u svom izlaganju napomenuo kako je ravnateljica Može njegova školska kolegica te kako je i sam bio polaznik Glazbene škole za koju je emotivno vezan. Bernich je naglasio kako je nemogu?e da županija bez pomo?i države trajno riješi problem ove ustanove, no da ?e se problem rješavati u hodu i u skladu s prioritetima.
Ravnateljica Glazbene škole Ivan Mateti? Ronjgov, Vlada Može izrazila je nadu da ?e se svi relevantni faktori uklju?iti u rješavanje ovog problema te da ?e se i nadležni u Gradu Puli napokon pokrenuti. (N. M.)

Facebook komentari