Gdje nam je turisti?ka vegetarijanska ponuda?


U UTORAK PRIJATELJI ŽIVOTINJA ORGANIZIRAJU ŠTANDOVE U PULI I PORE?U
Hrvatska kao turisti?ka zemlja svojim gostima nudi bogatu i zanimljivu ponudu, no i dalje zaboravlja da su i turisti vegetarijanci te da ukoliko na svom godišnjem odmoru ostanu razo?arani vegetarijanskom ponudom više ne?e dolaziti bez obzira na ostatak ponude i ljepote zemlje. Iako turisti, prolaze?i izgra?enim autocestama, više ne moraju gledati janjad pribijenu na ražanj uz cestu, bezmesna ponuda se nije previše poboljšala, a na vegetarijance i one koji žele bezmesnu ponudu gleda se kao na problemati?ne goste.Stoga udruga Prijatelji životinja organizira informativne štandove na kojima ?e održati zanimljive degustacije popra?ene video projekcijama i dijeljenjem vegetarijanskih recepata i edukativnih materijala.U Puli, na gradskoj tržnici kod fontane, u utorak 9. kolovoza u 11:30 dijelit ?e se veganski ražnji?i, sojini medaljoni i seitan (pšeni?no meso) direktno s roštilja postavljenog za tu priliku.
U Pore?u, na rivi kod gradske uprave, istoga dana nave?er u 20:30 bit ?e ponu?ene veganske kobasice i tofu (sojin sir), a video projekcija na dvometarskom platnu zapo?et ?e u 21:30.
S obzirom da vegetarijanci ne jedu životinje, mnogi niti jaja, dok vegetarijanci vegani niti životinjsko mlijeko, sramota je da im se nudi riba, što je ?est slu?aj u restoranima duž naše obale, a što pokazuje nedovoljnu informiranost ugostitelja o takvom na?inu prehrane.
Vegetarijanska ponuda u Hrvatskoj znatno zaostaje za ponudom u europskim zemljama, što je svakako nedopustivo za visoko posje?enu turisti?ku zemlju. Primjerice u Njema?koj ima više vegetarijanaca nego što Hrvatska ima stanovnika. Tako?er je važno naglasiti da u Hrvatskoj ima preko 150.000 vegetarijanaca pa su zakinuti i mnogi doma?i turisti. Uz to je sve više onih koji, iako još nisu vegetarijanci, razumiju neodrživost mesne prehrane i okre?u se – misle?i na životinje, okoliš i svoje zdravlje – prehrani na biljnoj osnovi.
Odmor jednog vegetarijanca ili vegana u Hrvatskoj, naro?ito na obali, može biti veoma naporan i neugodan jer ugostitelji nisu upoznati s takvim na?inom prehrane, te nemaju razumijevanja za svoje goste. Shodno tome potrebno je mnogo napora kako bi se gost prehranio i proveo ugodan godišnji odmor.
Udruga Prijatelji životinja, ?lanica Europske vegetarijanske unije, i ove godine turnejom po hrvatskim gradovima želi potaknuti razvoj ponude za vegetarijance i turiste ekološki, zdravstveno i eti?ki razvijenih pogleda, što je nužno za daljnji turisti?ki i kulturološki razvoj Hrvatske. Na informativnim štandovima potpisivat ?e se i peticija za uvo?enje vegetarijanskih obroka u javne institucije u Hrvatskoj. Peticija se može potpisati i online na www.prijatelji-zivotinja.hr.  (REX)

Facebook komentari