Fotka dana- Made in Filipana

UKRAS KAMENE ISTARSKE KU?E
U selu Filipana može se nai?i na nesvakidašnji prizor ku?nog ljubimca koji „visi“ na kamenoj ku?i. Da su automobili ve? nekoliko desetlje?a nezaobilazni faktor svake obitelji, te da se za njih ne žali ni truda ni novca poznata je stvar. Pretpostavljamo da selo Filipana,jedino u Istri, u samom svom središtu ima svojevrsni spomenik ovom popularnom "prometalu".Nigdje u okolici mjesta gdje smo napravili ove fotografije nismo vidjeli natpis auto –limarske radionice, bar ne one službene. Sve u svemu po izboru redakcije Regional Expressa za fotke dana. (N.M.)

Facebook komentari