Fond za očuvanje Parka skulptura Dubrova za solidarnost u očuvanju kulture i umjetnosti

FOND POKRENULI ČLANOVI UDRUGE MEDITERANSKI KIPARSKI SIMPOZIJ 
Članovi Udruge Mediteranski kiparski simpozij na posljednjoj sjednici Skupštine Udruge u 2020. donijeli su odluku o osnivanju razvojnog Fonda za očuvanje Parka skulptura Dubrova čiji je cilj očuvanje i zaštita Parka te njegovih postojećih sadržaja i cjelina.

Pozivaju zainteresirane u sufinanciranje razvoja i očuvanja Parka skulptura Dubrova putem namjenskog Fonda.
Sredstva je moguće uplatiti na namjenski račun pri Privrednoj banci Zagreb d.d.
IBAN računa HR77 2340 0091 5111 1538 0
SWIFT CODE PBZGHR2X
opis plaćanja: DONACIJA ZA FOND.

Fond za očuvanje Parka skulptura posebna je cjelina unutar Udruge MKS i nema pravnu osobnost. Za potrebe Fonda otvoren je račun posebne namjene koji služi isključivo financiranju troškova i aktivnosti Fonda. Raspolaganje sredstvima je transparentno te će se izvještaji slati donatorima na zahtjev i biti javno dostupni na http://www.parkdubrova.eu, službenoj web stranici Udruge i Parka.

Do ideje osnivanja Fonda došlo je inicijativom predsjednice Stručnog savjeta udruge MKS, akademske slikarice Tee Bičić koja je u Udruzi zadužena za provedbu umjetničkih programa. Udruga MKS u posljednje je tri godine uložila mnogo napora i sredstava kako bi očistila skulpture i pojedine dionice Bijele ceste te se je pristupilo i njihovoj zaštiti. Paralelno je Udruga radila i na očuvanju skulptura izvan Parka. 

„Pred nama su nešto složeniji postupci sanacije skulptura, od kojih neki zahtijevaju djelomičnu restauraciju što iziskuje veće troškove, a povećava se i složenost poslova. Te aktivnosti kao i aktivnosti uređenja Parka u domeni postavljanja urbane opreme često se ne mogu financirati iz javnih potreba u kulturi stoga smo odlučili u financiranje uključiti širu zajednicu, jer Park pripada svima nama. Fond je jedinstveni način transparentnog izdvajanja programskih sredstava od onih koji se troše za održavanje Parka i sanaciju postojećih sadržaja“ - rekla je Tea Bičić, predsjednica Stručnog savjeta udruge MKS.

Što se financira iz Fonda?
- aktivnosti očuvanja Parka skulptura Dubrova tj. skulptura i umjetničkih djela i to 67 skulptura u Parku, 16 dionica Bijele ceste i amfiteatar Dolac te 16 skulptura izvan Parka
- uređenje Parka u domeni postavljanja urbane opreme i druge vrste opremanja javnim sadržajima
- donacijski natječaji za inicijative građana na temu očuvanja Parka (participativni programi građana)
- usklađivanje poslovanja Udruge s globalnim ciljevima održivog razvoja UN 2030
- dokumentaciju za očuvanje Parka (idejni, izvedbeni, glavni projekti, imovinsko-pravni dokumenti, i drugo)
- javni i pozivni natječaji namijenjeni stručnjacima za izradu razvojnih dokumenata, planova, idejnih rješenja i drugo.

Park skulptura Dubrova jedinstven je krajolik kojeg je oblikovalo djelovanje umjetnika putem umjetničke rezidencije, Mediteranski kiparski simpozij, koja je prošle godine obilježila 50 godina tradicije. U Parku možete pronaći skulpture u kamenu najznačajnijih umjetnika s ovog prostora čija prepoznatljivost seže i izvan nacionalnih granica, umjetničko - prostorni projekt Bijela cesta te amfiteatar "Dolac". 

„Naša misija je očuvati umjetnička djela i Park u cjelini kako bi ga lokalna zajednica i nove generacije nastavili koristiti za svoj boravak, uživanje u umjetnosti i prirodi, rekreaciju i kreaciju.“ - izjavila je predsjednica Udruge Renata Kiršić.

(REX)

Facebook komentari