FITIKS od nove akademske godine 2019./20. nudi čak 7 studijskih programa

ATRAKTIVNI STUDIJSKI PROGRAMI NA FAKULTETU ZA INTERDISCIPLINARNE, TALIJANSKE I KULTUROLOŠKE STUDIJE
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije (FITIKS) od nove akademske godine 2019./20. nudi čak 7 studijskih programa. Od toga su četiri preddiplomska – jednopredmetni Jezična i interkulturalna medijacija, Talijanski jezik i književnost te Kultura i turizam; jedan dvopredmetni studijski program Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura, dva diplomska studija Talijanski jezik i književnost te Kultura i turizam i poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru talijansko-jezične dvojezičnosti.

Posebno ističemo dva nova studijska programa, ujedno i jedina studijska programa tog tipa i sadržaja u Republici Hrvatskoj - preddiplomski studij Jezična i interkulturalna medijacija i dvopredmetni studij Kultura i turizam i Talijanski jezik i književnost.
 
Prvime se stječu temeljne praktične kompetencije za komunikaciju u višejezičnom i višekulturnom okruženju i posredovanje između jezika i kultura, za prevođenje uz prikladnu primjenu prijevodnih tehnika, postupaka i prevoditeljskih tehnologija te za kritičko promišljanje o društvenim i kulturnim sličnostima i razlikama na temelju komparativnih analiza raznorodnih sadržaja. Budući prvostupnici moći će se zaposliti u: međunarodnim organizacijama, jezičnoj industriji, civilnom društvu, sektorima kulture i turizma te jedinicama regionalne i lokalne samouprave.

Dvopredmetni studijski program Kultura i turizam i Talijanski jezik i književnost logičan je smjer razvoja ta dva studijska programa u širinu na ovom istarskom dvojezičnom području i omogućavanje pristupnicima usavršavanje u dvije struke. Nakon završetka tog studija, koji kombinira društvena i humanistička područja znanosti u nastavnom programu, prvostupnici će biti osposobljeni za: kreiranje i promociju inovativnih kulturnih i turističkih doživljaja i iskustava, korištenje stečenih komunikacijskih i jezičnih kompetencija potrebnih za rad u međunarodnom okruženju, rad na jednostavnijim poslovima u kulturi i turizmu te i kreativnim industrijama kao i za analizu i interpretaciju temeljnih pojmova talijanske književne i kulturne baštine, najvažnijih obilježja kulture s posebnim osvrtom na talijansku kulturu, jezik, književnost i film te korištenje i razvijanje interkulturalne komunikacijske kompetencije i uporabu talijanskog suvremenog jezika. Moći će se zaposliti na raznim radnim mjestima u organizacijama u kulturi i turizmu, savjetodavnim, razvojnim turističkim agencijama, odnosno destinacijskim menadžment organizacijama, u ugostiteljstvu i hotelijerstvu te jedinicama regionalne i lokalne samouprave, u izdavaštvu, medijima i državnim arhivima.

Izdvajamo i već tradicionalne studijske programe Talijanskoga jezika i književnosti koji se, jedini na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u potpunosti provode na talijanskome jeziku. Podsjetimo, preddiplomski studij je, upravo radi poticanja multikulturalnosti i višejezičnosti, jedinstven u Istarskoj županiji i šire, tome posebno doprinosi i činjenica da je nastavni program isprepleten jezičnim, književnim i kulturalnim sadržajima talijanske baštine i suvremenosti. Prvostupnici tijekom toga studija usvajaju znanja iz talijanskog jezika i književnosti, razvijaju kreativnost i komunikacijske vještine što omogućuje prepoznatljivost i olakšava zapošljavanje.

Diplomski studij Talijanskog jezika i književnosti osposobljava studente za organizaciju procesa učenja i poučavanja talijanskog jezika i književnosti u nastavi s učenicima različitih uzrasta u osnovnoj i srednjoj školi i za rad u interkulturalnom okruženju na lokalnoj i međunarodnoj razini u području promoviranja talijanskog jezika i kulture. Magistar/a talijanskog jezika i književnosti može se zaposliti u državnim i privatnim odgojno-obrazovnim institucijama, izdavaštvu i medijima, muzejima, arhivima i knjižnicama, na poslovima jezičnog posredovanja u višejezičnim i multikulturnim sredinama, sudstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima gdje se traži izvrsno poznavanje talijanskog jezika i talijanske kulture kao i u kulturnom turizmu i poduzetništvu.
 
Osim mogućnosti studiranja standardnoga diplomskoga studija Talijanski jezik i književnost, studenti na FITIKS-u imaju mogućnost upisati i diplomski studij Dvojne diplome u suradnji sa  Sveučilište za strance u Perugi (Italija) tijekom kojega dva semestra borave na partnerskoj instituciji i u konačnici stječu dvije diplome i dva akademska naziva - talijansku diplomu magistre/magistra za podučavanje talijanskoga jezika strancima (ITAS) i hrvatsku diplomu magistre/magistra talijanskoga jezika i književnosti.

Ukupno se u predstojećoj studijskoj godini na sve nabrojane preddiplomske studijske programe FITIKS-a planira upisati 184 preddiplomska studenta, a 54 na diplomske.

Raspodjela kvota za upis studenata na pojedine preddiplomske studijske programe je sljedeća: jednopredmetni studij Talijanski jezik i književnost upisuje za redovni studij uz potporu MZO 6 studenata, a za studente starije od 24 godine 2 studenta koliko i za strane državljane. Za studijski program Jezična i interkulturalna medijacija predviđeno je 28 mjesta za redovni studij uz potporu MZO, a po dva mjesta za studente starije od 24 godine i strane državljane. Za studijski program Kultura i turizam, koji unaprjeđujemo sukladno Hrvatskom klasifikacijskom okviru, upisna kvota za redovni studij uz potporu MZO je 80 studenata, pet za studente iznad 24 godine i isto toliko za strane studente. Taj studijski program, i na preddiplomskoj i na diplomskoj razini, jedini je na FITIKS-u koji se može studirati izvanredno za što je predviđena upisna kvota od 30 studenata. Dvopredmetni studijski program Kultura i turizam i Talijanski jezik i književnost uz potporu ministarstva moguće je upisati za 18 studenata, dva iznad 24 godine i 2 za strane državljane.

Za diplomski studijski program Talijanski jezik i književnost uz potporu MZO kvota je 10 studenata, 2 za studente iznad 24 godine, a 7 za strane državljane. Za diplomski studij Kultura i turizam u sljedećoj ak. godini predviđeno je 25 upisnih mjesta uz potporu MZO, jedno za stranoga državljanina te 15 za izvanredne studente. Upisi na poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru talijansko-jezične dvojezičnosti vrše se po objavi natječaja.

Detaljnije o studijskim programima, ustroju, načinu rada, studentskom životu, međunarodnoj suradnji, postignućima, izvannastavnim aktivnostima i svemu ostalome može se pronaći na službenim mrežnim stranicama Fakulteta: https://fitiks.unipu.hr/fitiks.

Budući da su upisi pristupnika u ljetnome roku na naše studijske programe još uvijek u tijeku te da srednjoškolci tek 15. srpnja u konačnici potvrđuju svoju odluku o izboru studijskog programa, molimo da ove informacije prenesete javnosti s ciljem njena informiranja o raznolikim i vrijednim mogućnostima koje Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije nudi.

(REX)

Facebook komentari