Fešta od smokvi i smokvenjaka

 

SMOKVA USKORO BARBANSKI BRAND?

 

Barban je danas bio u znaku smokve. Naime, na barbanskoj se placi u sklopu Fešte smokve i smokvenjaka predstavilo desetak proizvo?a?a koji su na maštovito ure?enim štandovima nudili svoje, zaista izvrsne proizvode. Našlo se tu marmelade od smokava, rakija od smokava, smokovnjaka, a poseban specijalitet bile su flambirane smokve sa skutom i medom. Na nekim su se štandovima mogli vidjeti i ru?no izra?eni istarski suveniri, poput kažuna, ali i rukom izra?eni instrumenti - roženice, šurle i rale. 
Na?elnik Op?ine Barban Denis Kontoši? prilikom otvaranja smotre naglasio je kako je to tek druga fešta od smokvi i smokvenjaka, no da se nada kako ?e ona postati tradicionalna. Otvorenju je prethodilo predavanje o uzgoju smokava, berbi i preradi smokava, korištenju smokava u gastronomiji i razvoju smokvarstva. Stru?njaci naglašavaju kako smokvu treba promovirati kao barbanski proizvod, a ova je smotra zasigurno dobar na?in da se to u?ini.
Kako su, pored plesa?a iz KUD-a Barban tu bili i harmonikaši, ova je hvalevrijedna manifestacija prerasla u pravu malu feštu! (P.A.)

Facebook komentari