FET: Održana svečana promocija za 364 diplomanta

FET: Održana svečana promocija za 364 diplomanta-121528

MLADO I MODERNO SVEUČILIŠTE ISPREPLETENO SA 61 GODINOM TRADICIJE FET-a
Svečane promocije Fakulteta ekonomije i turizma ''Dr. Mijo Mirković' održane su dana 9. listopada 2021. godine. U dvorani Pula održana je promocija sveučilišnih specijalista i doktora znanosti. Ispred novih paviljona Studentskog doma održane su promocije diplomanata u tri grupe poštujući epidemiološke mjere Stožera.

Prvoj svečanoj promociji koja se održala tog dana, sveučilišnih specijalista i doktora znanosti, nazočili su: Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - prof. dr. sc. Marinko Škare,Prorektor za upravljanje resursima – prof. dr. sc. Alfio Barbieri,Prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju - izv.prof.dr.sc. Mirjana Radetić Paić, Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija – izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić, Dekanica Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" – izv.prof.dr.sc. Ksenija Černe i Prodekanica za nastavu i upravljanje kvalitetom izv.prof.dr.sc. Danijela Rabar.

Nazočne je putem video-linka pozdravio rektor prof.dr.sc. Marinko Škare prigodnim govorom. Ukupno je promovirano 17 sveučilišnih specijalista i 8 doktora znanosti. U glazbenom programu pristutni su slušali skladbe One day i Tommy Emmanuel: Classical Gas u izvedbi profesora Gorana Benevrkića. U ime promovenata prigodni govor održao je doktorand dr. sc. Željko Kukurin.

Svečani čin promocije sveučilišnih specijalista i doktora znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" završen je zajedničkim domjenkom koji je upriličen u Stanici 50 u prizemlju zgrade.

‘’Kako sam doktorirao tek u svojoj 67. godini, živi sam dokaz Lenjinove misli "Učiti učiti i samo učiti". Sada bi to bila i jedina moja poruka mladim kolegama. "Nakon 5.-te godine studiranja s diplomiranjem ne odustajte od daljeg učenja. Nauka i istraživanje je nešto prekrasno što Vam se u životu može desit’’ poručio je mlađim naraštajima doktorand dr.sc. Josip Zanze.

Na vanjskoj lokaciji ispred novih paviljona Studentskog doma istog su dana održane i promocije diplomanata preddiplomskog i diplomskog studija u tri grupe. Prva i druga grupa za preddiplomski studij održana je u 11 sati (smjerovi Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Informatički management) i 12.30 (smjerovi Primijenjena ekonomija, Financijski management i Turizam) te treća grupa za diplomante diplomskog studija u 15 sati. Promocijama na otvorenom ispred novih paviljona Studentskog doma nazočili su:Dekanica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ izv.prof.dr.sc. Ksenija Černe, Prodekanica za nastavu i upravljanje kvalitetom izv.prof.dr.sc. Danijela Rabar i Prodekan za znanstveno – istraživački rad prof.dr.sc. Manuel Benazić te su promovirali ukupno 364 diplomanata.

Pomicanjem uresa s lijeve na desnu stranu kapa, promoventi su obilježili ulazak u novo i više akademsko zvanje. Svečanost su uveličali akustični band Irena i Mauro Giorgi.

''Dodjela diplome za sve nas je poseban trenutak. U trenutnim uvjetima kada nije jednostavno organizirati bilo kakvo okupljanje, vjerujem da je posebnost trenutka još i veća jer smo i mi, kao i uostalom i Vi, toliko željeli vidjeti se u živo, dodijeliti diplomu i čestitati vam. Naše su promocije obično započinjale pozdravom vama, a onda i vašim roditeljima, prijateljima, ostalim uzvanicima, profesorima i ostalim zaposlenicima Fakulteta i Sveučilišta. Sada činimo to isto, jer iako smo u nešto manjem broju, znamo koliko je njihova podrška vama, a time i nama, bila i jeste neprocjenjiva. Zato čestitam prvo vama, a onda i vašim bližnjima koji nas prate putem izravnog prijenosa. Mjesto na kojem se danas nalazimo predstavlja mlado i moderno sveučilište čija je suvremenost isprepletena sa 61 godinom tradicije vašeg fakulteta. Ovo je mjesto koje simbolizira snagu ideje, predanosti i odvažnosti. Živimo i u prekrasnom gradu rimske povijesti gdje ćete danas hodati vi, gladijatori modernog doba koji će u borbama i pobjedama koristiti znanje kao glavno oružje. Biti će tu zasigurno teških trenutaka i padova. Međutim, vaša najveća snaga neće biti u tome da nikada ne padnete, već da se svaki puta kada padnete podignete i naučite iz pogreške. Zapamtite da je onaj koji pada i ustaje mnogo jači od onoga tko nikad nije pao. Zasigurno ćete se imati na koga osloniti. A ja vjerujem u vas i znam da ćete uspjeti.'' poručila je diplomantima dekanica izv.prof.dr.sc. Ksenija Černe