Festival fantasti?ne književnosti 10. i 11. kolovoza

VIKEND U SREDIŠNJOJ ISTRI U ZNAKU FANTASTI?NOG

Ove godine ?e se, šesti put po redu, održati Festival fantasti?ne književnosti, i to 10 i 11. kolovoza.

Središnji doga?aj Festivala je predstavljanje zbirke pri?a "Pri?e o starim bogovima". Na natje?aj za tu zbirku, u izdanju Pu?kog otvorenog u?ilišta u Pazinu, pristiglo je 46 pri?a iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a za objavljivanje je prosudbena komisija (Tihana Linardon, Davor Šišovi? i Mirko Grdini?) odabrala njih 18.

Navodimo popis odabranih pri?a:
Vesna Bolfek: Snijeg i pepeo
Dubravka Karan: Tartufi, Ora?ev praunuk i šumski duh Leši
Ed Barol: Sjena
Ivana Delac: Post mortem
Robi Selan: Hajdinski prolaz
Petra Valkovi?: Slijede?i sunce
Antun Hernaut: Potjeh u Pazinu
Ivan Gregov: Jeste li se zapitali
Anto Zirdum: Granica svega
Ivana Pomazan: Raspjevani div
Vlatko Ivandi?: Pri?a o starim bogovima kako ju je ispri?ala Ljupka  Mokoši?
Sanja Lovren?i?: Dok Svarog udara u nakovanj
Nikola  Biliškov: Kako je Veles spasio Istru
Danijel Bogdanovi?: Posebna vrsta lovine
David Kele?i?: Ljubavnica no?i
Adnadin Jašarevi?: Triglavov kompleks
Mirko Grdinic: Morana
Sanja Tenjer: Ku?a bogova

Program festivala je sljede?i:
PETAK, 10. KOLOVOZA - GRA?IŠ?E
19.30 - Književna ve?er - "Ve?er starih bogova"
1. uvodna predavanja - Tomo Vinš?ak: "Svijet starih bogova";
Milena Benini: "Staroslavenska mitologija u fantasti?noj književnosti"
2. predstavljanje zbirke "Pri?e o starim bogovima" - knjigu predstavljaju urednik Davor Šišovi? i autori

21.30 - Koncert "The Blues organic"
Nastupaju: Neven Mija? (HR), Vlado Kreslin, (SLO), Jerry Ricks (USA) & Tomislav Goluban (HR), Damir Kukuruzovi? (HR), Robert Iva?i? & Marjan Brezovar (SLO), Telefon Blues Band (HR)

SUBOTA, 11. KOLOVOZA
KRINGA - 14.00
Književni piknik na Grandovoj stanciji, posljednjem obitavalištu vampira Jure Granda
PAZIN - 20.00
Kaštel - Književna ve?er
1. Predstavljanje novih SF&F izdanja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije
2. Predstava "Izvršitelj volje Gospodove" - izvode ?lanovi Društva za znanstvenu fantastiku "Prizma" (SLO), prema motivima romana Zorana Krušvara "Izvršitelji nauma Gospodnjeg"
(N. B.)

Facebook komentari