Ex tempore mjesto susreta i razmjene iskustva

 

U NOVIGRADU ZAVRŠEN TRE?I «EX TEMPORE»

 

3. Foto ex tempore od ?etvrtka do nedjelje po tre?i se put održao u Novigradu. Ove se godine u umije?u fotografiranja natjecalo ?ak 84 fotografa iz deset država. Natjecateljski dio zapo?eo je atraktivnim izletom džipovima, po brežuljcima gornje Bujštine. Fotografi su cijeli dan proveli na terenu i unato? lošem vremenu, fotografijom zabilježiti Završje, Oprtalj, Grožnjan i Parenzanu. U petak se fotografirao sam grad Novigrad, a u 18 sati otvoreno je deset izložbi po kafi?ima, pizzerijama i restoranima, kojima je po jedan fotograf iz svake od zemalja sudionica predstavio svoju državu. Izložbe se mogu pogledati do 15. listopada. U subotu je u sklopu radionice umije?u fotografiranja portreta, podu?avao Damir Hoyka . Po dvije fotografije koje je izabrao sam autor i koje su ušle u konkurenciju, bile izložene u velikom šatoru podno gradskih zidina, a prisutan je bio i gradona?elnik Novigrada, Anteo Milos. Damir Hoyka u ime žirija proglasio je pobjednike. David Mihoci, Darinka Mladenovi?, Senka Pavinovic, Vedran Barul, Dirk Funhoff, Darko Merc, Josip Gr?an dobili su vrijedne nagrade. No, svi su sudionici zadovoljni dolaskom na foto ex tempore jer je to mjesto susreta i razmjene iskustva.(P.A.)

Facebook komentari