Evo što sve uključuje “bliski kontakt”

ŠTO SVE UKLJUČUJE BLISKI KONTAKT TIJEKOM KORONAVIRUSA
Iz Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu svakodnevno slušamo razne upute, no neke još uvijek zbunjuju građane. Jedno od pitanja koje zbunjuje građane je: Što sve uključuje bliski kontakt? Naime, iz Stožera neprestano upozoravaju da se izbjegava bliski kontakt, što znači da bi trebalo držati razmak od najmanje dva metra. Međutim, na službenoj stranici dodatno pojašnjavaju taj pojam.


Bliski kontakt uključuje sljedeće:

  •  Dijeljenje zajedničkog kućanstva s oboljelim od COVID-19
  •  Izravan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 (npr. rukovanje)
  •  Nezaštićen izravan kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
  •  Kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
  •  Boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom u trajanju duljem od 15 minuta na udaljenosti manjoj od dva metra
  •  Zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ako je došlo do propusta u korištenju OZO
  •  Kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza, ili sa strane ili na udaljenosti manjoj od jedan metar; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).

(REX)

Facebook komentari