Europski edukacijski centar slijepih

ORGANIZIRAN BORAVAK U KINI
Europski edukacijski centar slijepih, neprofitna je nevladina udruga koja se bavi edukacijom mladih osoba  s invaliditetom. Cilj udruge je primjena edukacijskih programa prilago?enih  tipu i stupnju invaliditeta osobe.
Tijekom rada pokazala se potreba za osnivanjem ECES- Suvremenog u?ilišta, Me?unarodnog centra za edukaciju osoba s invaliditetom, prvog u?ilišta u Hrvatskoj, koje je  specijalizirano za školovanje, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju osoba s invaliditetom. Programi su verificirani od Ministarstva znanosti, prosvjete i športa, te se po završetku edukacije unose u radnu knjižicu. Udruga ECES i ECES Suvremeno U?ilište iz Zagreba, u suradnji s timom terapeutskih stru?njaka u toplicama Lushan, organizira program potpunog prirodnog zdravlja u Kini za osobe s kroni?nim i neizlje?ivim bolestima. Program je dosad pohodilo nekoliko desetaka osoba iz Hrvatske kojima su takvi tretmani pomogli da prebole karcinom grli?a maternice, tumor jajnika, ciste na bubrezima, epilepti?ke napadaje, mikrocefaliju i dr.
Udruga temelji svoj rad na kvaliteti programa, poklanja naro?itu pažnju individualnom pristupu u radu osoba s invaliditetom te nastoji maksimalno pomo?i osobama kojima je to najpotrebnije.
O PROGRAMU U KINI
Udruga ECES, ECES-Suvremeno U?ilište  u suradnji sa toplicama Lushan Spa, Kina organizirala je po prvi put po?etkom ove godine lije?enje sustavnom upotrebom metoda tradicionalne kineske medicine, koje su nadogra?ene suvremenim medicinskim spoznajama o ?ovjekovom tijelu. U toplicama Lushan Spa se provode intenzivni programi lije?enja prirodnim putem s biranim kineskim stru?njacima. Lije?enje provode lije?nici tradicionalne kineske medicine ali i školovani lije?nici koji rade u okviru toplica Lushan Spa. Kada je rije? o metodama tradicionalne kineske medicine sasvim je jasno da se najbolji lije?nici mogu prona?i upravo u Kini, konkretno u navedenom lje?ilištu.  Za sve dodatne informacije o programu u Kini zainteresirani se mogu javiti u info centar u Rijeci, na broj 051/619-063. (REX)

Facebook komentari