Šesta Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

PREDLOŽEN DNEVNI RED
Šesta sjednica Gradskog vijeća Poreča sazvana je za četvrtak, 3. prosinca 2009. godine u 18.00 sati, a održat će se u Velikoj vijećnici Grada Poreča, Obala maršala Tita 5/I. Za sjednicu Gradskog vijeća predložen je sljedeći dnevni red:  1.   Verifikacija zapisnika sa 4. i 5. sjednice Gradskog vijeća , Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2010. godinu - I. čitanje  (Izvjestiteljica: Sandra Mušković), Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu - I. čitanje (Izvjestitelj: Milan Laković),  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu  - I. čitanje (Izvjestitelj: Milan Laković), Programi javnih potreba za 2010. godinu za Grad Poreč-Parenzo u oblasti kulture, tehničke kulture i športa - I. čitanje  (Izvjestiteljica: Vesna Kordić),  Projekcija Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2010. - 2012. godinu - I.  čitanje (Izvjestiteljica: Sandra Mušković Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira (Izvjestitelj: Milan Laković), Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu, (Izvjestitelj: Milan Laković) , Odluka o izmjeni Odluke o javnom prijevozu na području Grada Poreča (Izvjestitelj: Milan Laković),  Odluka o izmjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području  Grada Poreča (Izvjestitelj: Milan Laković), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom (Izvjestitelj: Milan Laković), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  (Izvjestitelj: Milan Laković),  Odluka o izmjeni  Odluke o dimnjačarskoj službi (Izvjestitelj: Milan Laković), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju grobljima (Izvjestitelj: Milan Laković) Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Servisna zona Poreč -  područje III."  (Izvjestitelj: Damir Hrvatin),  Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja  Poslovne zone "Čimižin" (Izvjestitelj: Damir Hrvatin), Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe - Centar za zaštitu od požara Poreč (Izvjestitelj: Gradonačelnik); Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popise birača (Izvjestitelj: Dean Pauletić). (REX)

Facebook komentari