Elektri?no vozilo iz Rovinja

KOLICA ZA OPSKRBU STANARA U ULICI “CARERA” U ROVINJU
Poglavarstvo grada Rovinja je prihvatilo Pravilnik o režimu prometovanja ulicom Carera te Pravilnik o prijevozu tereta elektri?nim vozilom. Teretno-kombinirano vozilo za pružanje usluga opskrbe u ulici Carera, Vodnjanska, Pekarska i Daveggia. Svakodnevna opskrba stanara i poslovnih subjekata na tom prostoru vršiti ?e se teretnim kolicima odnosno elektri?nim dostavnim vozilom. Kolica ?e se koristiti za prijenos tereta manjeg obima kao što su kutije i plinske boce, na primjer, a uzimati ?e se kaucijom od 5 kuna, po principu trgova?kih centara. Za opskrbu stanara težim teretom (kao npr. perilica ili namještaj) nabaviti ?e se teretno-kombinirano vozilo na elektri?ni pogon, a kojim ?e upravljati Komunalni servis. Na?in funkcioniranja ove usluge definiran je Pravilnikom o prijevozu tereta elektri?nim vozilom, a opskrba stanara s prebivalištem, vlasnike ku?a za odmor te fizi?ke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost u ulicama Carera, Pekarska, Vodnjanska i Daveggia biti ?e besplatna. (Foto:Ned.Lan)

Facebook komentari