Ekološke hulje s Kaštanjera

PORED KU?A I ŠKOLE NEUGODNA ISPARAVANJA I BUKA

Usprkos brojnim prijavama koje su gra?ani u zadnjih osam mjeseci uputili svim inspekcijskim službama, Uredu državne uprave Pula i inspekcijskim službama u Zagrebu, usred stambene zone na Kaštanjeru i dalje bezbrižno djelatnost obavljaju automehani?ari, vulkanizeri, autopraona te obrt za gradnju plasti?nih plovila. Patrola Zelene istre danas je u neposrednoj blizini spomenutog "poslovnog parka" održala konferenciju za medije gdje je istaknut ?itav niz problema s kojima se susre?u stanari okolnih zgrada i ku?a te što je u vezi s ovim slu?ajem poduzeto.


"Ovo je stambena zona te zona odgoja i obrazovanja, a desila se na jednom mjestu nakupina djelatnosti koje su apsolutno neprimjerene. Radi se o poslovnim prostorima u unutarnjem dvorištu HAK-a koja je HAK iznajmio razli?itim djelatnostima neprimjerenim za ovako gusto naseljenu zonu i u neposrednoj blizini osnovne škole. Neke djelatnosti nemaju sve potrebne dozvole, a svima je zajedni?ko da bezdušno ignoriraju primjedbe okolnih stanara na buku, ispušne plinove, isparavanja otrovnih tvari iz obrta za gradnju plasti?nih plovila", istaknula je Milena Radoševi? iz Zelene Istre te nastavila rekavši da ispusi o kojima je rije? pripadaju obrtu za proizvodnju i popravak plasti?nih plovila "Leidi".


"Ljudi koji ovdje žive žale se na glavobolje, mu?nine i iritaciju o?iju, a tome svemu mogu posvjedo?iti i komunalni redar i policijski službenici koji su ovdje bili, jedni 21. lipnja, drugi 16. lipnja, a koji su se zbog neugodnih mirisa vrlo brzo udaljili s terena. Ova je djelatnost aktivna ovdje ve? 6 mjeseci, a pitanje je kako su uop?e mogli dobiti dozvolu za rad usred gusto naseljene stambene zone. Naime, sporni ventilacijski ispusti su postavljeni sredinom lipnja". Osjetivši neugodan miris najbliža stanarka Mirjana Gustin je pozvala policiju, obavijestila inspekcije, a kona?no obavijestila je i Zelenu Istru. "?ak i prema prijedlogu novog GUP-a zona o kojoj govorimo nije namijenjena poslovnoj djelatnosti, naro?ito ne ovakvima, ve? joj je namjena i dalje stambena i ne može sve ovo biti tu", istaknula je Gustin.
Unutar ovih osam mjeseca ljudima koji žive u blizini, a naro?ito gospo?i Gustin, Zelena je Istra savjetovala kojim se sve inspekcijskim službama mogu obratiti. "Rije? je o sanitarnoj, vodopravnoj, inspekciji zaštite okoliša, gra?evinskoj inspekciji, a napomenut ?u da vodopravna inspekcija od jeseni do danas nije odgovorila na prijavu. Ni druge se nisu odazivale pa je pisano središnjim uredima za inspekcijske poslove u Zagrebu koji su urgirali da se uop?e iza?e na teren", rekla je Radoševi?.


Rezultati su poražavaju?i: sanitarna inspekcija kojoj je upu?ena prijava zbog buke, primjerice, je ustvrdila da nije mogu?e izvršiti ispitivanje buke, iako je to njihova zakonska obveza. I u onim izvješ?ima koje su poslale ostale inspekcije nema rije?i o kumulativnim efektima eventualnih zaga?enja na jednom mjestu, a upravo je to ono na što su se ljudi žalili. "Kada se ljudi požele koristiti svim sredstvima na raspolaganju, na legalan na?in riješiti svoj problem, oni to o?ito ne mogu. U slijepoj smo ulici,  to se sve i dalje odvija i tome se ne vidi kraja", istaknula je Radoševi?. 
Ona smatra da glavni problem u samom iznajmljivanju spomenutog prostora navedenim djelatnostima. "Nitko ne izlazi na teren da bi pogledao da li prostor zadovoljava potrebe odre?ene djelatnosti. Odjel za gospodarstvo Ureda državne uprave o tome ne informira inspekcije koje bi trebale utvrditi dolazi li prilikom obavljanja neke djelatnosti do štetnih posljedice, ve? izlazi na teren tek nakon prijave i u tome je problem. Do prije deset godina prilikom registracije ovakvih obrta bio je obvezan izlazak na teren odjela za gospodarstvo koji je provjeravao zadovoljava li djelatnost i sve tehni?ke uvjete. To je kasnije izba?eno iz zakona i tu je najve?i problem te se nalazimo u ovakvoj situaciji.


Svakako ?emo uputit dopis ministarstvu gospodarstva koje regulira to podru?je, a kako bi se ovakvi problemi pokušali sprije?iti, a ne lije?iti kada do njih do?e, a iznova ?emo u vezi s ovim slu?ajem uputiti prijave nadležnim inspekcijama da još jednom iza?u na teren", poru?uju iz Zelene Istre. (S. Š.)

Facebook komentari