Eko udruge zajedno protiv Rockwoola

PREDAN ZAHTJEV ZA PONIŠTENJE UGOVORA IZME?U OP?INE PI?AN I ROCKWOOL ADRIATIC
 U Pi?nu na skupu tri ekološke udruge Ekop Istre iz Pule, Naše Zemlje iz Potpi?na i Pinete iz Labina, predstavljen je zahtjev o poništavanju ugovora izme?u op?ine Pi?an i Rockwool Adriatica, kako navode zbog nekoliko razloga od kojih onaj neosporiv  daje sam Rockwool odnosno njegovo vodstvo koje je u više navrata povrijedilo  potpisani ugovor, posebice kad je u dimnjak dalo ugraditi cjev za neometani izlazak dima bez pro?iš?avanja. ?injenica da je preko 6 500 ljudi dalo svoj potpis za sazivanje referenduma odnosno izjasnilo se protiv tvornice kamene vune Rockwool obvezuje institucije da nešto poduzmu naglašava Anton Josip Rupnik.Moglo bi se nabrojiti i mnoštvo drugih razloga za poništenje spornog ugovora kao što je i  sumnjiva odvožnja cisterni zaga?ene vode iz Rockwoola u Pulu, zatim ?injenica daRockwool nadzire i Vije?e za zaštitu tržišnoga natjecanja, no najvažniji su ipak zdravlje gra?ana, naglasio je Rupnik.Predstavnica udruge Naša Zemlja, Matilda Ili? navela je ve? više puta spomenute probleme koji tište gra?ane za vrijeme rada tvornice, a to su neprestano gušenje i peckanje u o?ima zbog ?ega su ogor?eni gra?ani mnogo puta nazivali službu 112, no i ne samo gra?ani Pi?na i Potpi?na, ve? su spomenutu službu nazivali i stanovnici obližnjeg Gra?iš?a, Kršana pa sve do Ripende u okolici Labina. Matilda je naglasila da je udruga pozvala op?insko vije?e na odgovornost, a da bi se sazvala izvanredna sjednica op?inskoga vije?a, podnositelji zahtjeva trebaju sakupiti deset posto potpisa gra?ana od ukupnoga broja stanovnika op?ine. Radi se o 170 potpisa koje, kaže Matilda, ve? imaju. Okupljene ekološke udruge smatraju da je Rockwool ekološki neprihvatljiv u okružju Raške doline te se od svih mjerodavnih institucija tražI ukidanje proizvodnje i demontiranje pogona, a od op?inskog vije?a traže da napokon po?ne štititi njihove interese. Zahtjev za poništenje ugovora izme?u op?ine Pi?an i Rockwoola udruge su predale predstavniku op?ine.Iz tvornice doznajemo kako je ovih dana u okolici tvornice po?elo mjerenje kvalitete zraka koje se za sada izvodi bez utjecaja proizvodnje, a nakon sedam dana zapo?eti ?e mjerenje s utjecajem proizvodnje kako bi se dobiveni podaci mogli usporediti. Mjerenja obavlja ovlaštena tvrtka u dogovoru s op?inom Pi?an i Županijom. (D.F.)

Facebook komentari