Eko udruge pozivaju na prosvjed

DIMNJACI SU NAŠA BUDU?NOST???
Povodom otvaranja pogona tvornice kamene vune Rockwool, oglasile su se i tamošnje eko udruge. Prenosimo priop?enje: “Dana 20.08.2008. u tvornici kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. iz Potpi?na pokrenut je novi ciklus probne proizvodnje kao završne faze gra?enja. Iz priloženog video materijala name?e se pitanje da li ?e Rockwool-ov proizvodni pogon u pi?anskom lugu pro?i na popravnom ispitu, tko ?e ga ocijeniti i s kojom ?e ocjenom položiti te koji ?e faktori biti presudni u kona?noj ocjeni cjelokupnog projekta (novac investitora ili stvarno stanje na terenu)? Jedno je sigurno da pu?anstvo ovog djela Istre, o?ekuju teški dani, puni neizvjesnosti i dokazivanja pogubnosti Rockwool-ova proizvodnog procesa na vlastito zdravlje te borba za vlastitu opstojnost i opstojnost svih budu?ih generacija u ovom kraju. U isto vrijeme pu?anstvu se od strane bivšeg na?elnika op?ine Pi?an, koji je istovremeno i jedan od kreatora ovog projekta name?e ideja prihva?anja dimnjaka kao garanciju prosperiteta svih gra?ana. Kondenzator vodene pare vrijedan 4 000 000 eura nije i ne?e riješiti temeljni problem ovih ljudi, a to je gomilanje otrovnih plinova na uskom prostoru u kojem ovi ljudi žive, budu?i da su ve? danas na vidjelo isplivali stari problemi vezani uz smrad koji se širi kotlinom, ali otvara se novo pitanje na koji je na?in riješeno zbrinjavanje vode nastale kondenzacijom iz proizvodnog procesa? Poznato je jedino da u toku 24 sata nastane 312 metara kubi?nih vode koja u sebi sadrži otopljene otpadne tvari, a sporan je kredibilitet institucija (Zavoda za javno zdravstvo Županije Istarske, Upravnog odjel za prostorno ure?enje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županije Istarske, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva) i stru?njaka koji u njima sjede glede pravovremenog i objektivnog izvještavanja o alarmantnim podacima koji po nekoj listi prioriteta u javnost, igrom slu?aja, dospijevaju sa tri mjeseca zakašnjenja, a od velike su važnosti za cjelokupno pu?anstvo Istarske županije.
Sigurni smo da ?e i ovaj put svi mjereni parametri u mjernim stanicama, biti u granicama ekstra kvalitete budu?i da ih kontroliraju stru?njaci iz Ministarstva zaštite okoliša birani po kriteriju podobnosti, a ne sposobnosti, a kona?ni sud o svemu dati ?e «nezavisni» stru?njak iz odjela za zdravlje i zaštitu na radu Rockwool proizvoda lije?nik Ole Kamstrup uvjeravaju?i nas kako je dim koji sadrži formaldehid (kancerogena nadražuju?a tvar prve skupine), fenol (otrov druge skupine), amonijak (otrovan, nadražuju?i), ?estice kamene vune koje na sebi vežu teške metale neškodljiv za naše zdravlje. Dr. Kamstrup istovremeno se poziva na sve propise danskog Ministarstva zaštite okoliša, a pri tom slu?ajno ili namjerno zaboravlja da je zbog «malih» zahtjeva danskih stru?njaka u pogledu ekologije Rockwool u danskom gradu Hedehusenu zatvorio pogon za proizvodnju kamene vune. Zbog ?ega cijenjeni stru?njak koji poziva lokalno stanovništvo nigdje ne nudi ugradnju filtera koji ?e u okoliš propustiti 0% otpadnih plinova, odnosno proizvodni proces koji nikada u atmosferu ne?e ispuštati dimne plinove bez prethodne obrade filtera. Vjerojatno zato što i sam zna da je to iluzija. Javnosti ostaje nepoznato zbog ?ega Rockwool koji se zaklinje u dobrobit ove zajednice, sebe reklamira kao poželjnog partnera, u ovoj sredini gradi tvornicu koja ispušta 67% više otrovne prašine nego što to predvi?aju njema?ki standardi i 150% više vunene prašine te 100% više formaldehida od Rockwool-a u Danskoj? Zar samo zbog toga da nam pokažu vlastitu «velikodušnost» ili su Istrani na «dobrom» glasu da su se usprkos dugotrajnom trovanju uspjeli održati na životu.
Da li je ovo po?etak nove vizije razvoja lje?ilišnog turizma po uzoru na njema?ki grad Flechtingen kojeg ?esto kao dobar primjer partnerstva spominju Rockwool-ovi stru?njaci? Kako se to uklapa u strategiju razvoja turizma op?enito?
Kako se ovakav na?in razvoja Istarske županije uklapa u teoriju razvoja regije Alpe Adria i kakav ?e biti status Istarske županije u njoj?
Kao što je u medijima ve? bilo najavljeno prosvjedni skup gra?ana vezano uz ponovni po?etak rada tvornice Rockwool Adriatic d.o.o. održati ?e se u nedjelju 31.08.2008. u 11:55. na platou ispred tvornice. Okupljanje gra?ana po?et ?e oko 11 sati na placi u Potpi?nu, od kuda se planira šetnja do platoa gdje ?e se održati prosvjedni skup. Pozivaju se svi gra?ani Istre da svojim prisustvom daju podršku lokalnom stanovništvu i izraze mišljenje vezano uz rad tvornice kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. te da zajedno skrenemo pozornost na potrebu zaštite vlastitog zavi?aja, za nas i za sve budu?e generacije koje ?e do?i nakon nas.  
Historia est magistra vite”!
Ekološke udruge:
-«Naša zemlja»
-«Ekop Istra» - ogranak Pi?an
-«Pineta»
-«Odbor za zaštitu okoliša Op?ine Pi?an» (REX)

Facebook komentari