DVD Vodnjan na prijemu kod gradona?elnika Klaudia Vitasovi?a

SLIJEDE?E GODINE 90 GODINA DOBROVOLJNOG VATROGASTVA U VODNJANU
Gradona?elnik Klaudio Vitasovi? i ?lan Poglavarstva Filip Macan primili su ?lanove DVD-a Vodnjan, Antona Kliman i Roberta Kmet. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vodnjan uru?io je posebna priznanja gradona?elniku, direktoru Turisti?ke zajednice Grada Vodnjana, Enniu Forlani te vodnjanskom obrtniku Milanu Burši?u."Tim ?inom DVD Vodnjan želi se zahvaliti institucijama i osobama koje su podržale naš dugogodišnji rad" istaknuo je Kmet. Idu?e ?e godine DVD Vodnjan proslaviti 90. godišnjicu postojanja dok DVD Peroj slavi 30 godina aktivnosti. U pripremi je velika proslava dvaju jubileja koja ?e se održati u svibnju 2009. godine.Gradona?elnik se zahvalio na priznanje te istaknuo da je Grad uvijek spreman pomo?i našim vatrogascima. "Prošle ste godine nažalost imali puno intervencija na našem podru?ju. U ime svih naših sugra?ana želim vam se zahvaliti na u?inkovitost, veliki trud i zalaganje. Vašu ste dužnost obavili na najbolji i efikasniji na?in." – izjavio je Gradona?elnik te je istaknuo da ?e Grad svakako i financijski podržati obilježavanje jubileja idu?e godine. (IP)

Facebook komentari