Duhan Rijeka kiti i daruje 50 vrti?a u Rijeci i Istri

DONACIJU PREUZELI DJE?JI VRTI? PULA I RIN-TIN-TIN

Duhan d.d. Rijeka ju?er je u sklopu svog humanitarnog programa donirao predškolske ustanove Dje?ji vrti? Rijeka, Dje?ji vrti? Pula i RIN-TIN-TIN Pula koje se na podru?ju Primorsko-goranske i Istarske županije bave odgojem i obrazovanjem više od 4500 djece predškolskog uzrasta. Donacija u obliku borova, boži?nih kuglica, bojanki i olovki vrijedna je 50.000 kn. U Centru predškolskog odgoja Delfin danas je, u ime organizatora akcije, pakete s boži?nim drvcima, kuglicama i bojankama, Dje?jem vrti?u Rijeka predao direktor Duhana mr. Nikola Rovis.  Akcijom "Duhan kiti i daruje vrti?e" željelo se razveseliti djecu u Rijeci i Istri. Prijašnjih godina Duhan je organizirao razli?ite humanitarne akcije i donacije ustanovama za djecu s posebnim potrebama i u?enicima škola koje sudjeluju u projektu Rijeka Zdravi grad te centrima za odgoj i obrazovanje u Rijeci i Puli koji brinu o djeci s teško?ama u razvoju. (REX)
 

Facebook komentari