Društvo “Josip Broz Tito” polaganjem vijenaca obilježilo Dan borca

4. JULI ŽIVI I NAKON UKIDANJA

?lanovi Društva "Josip Broz Tito" iz Pule i ove su godine tradicionalno položili vijenac na spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Titovom parku u Puli, gdje je minutom šutnje odana po?ast palim borcima i žrtvama fašisti?kog terora. Komemoraciji su se odazvali i pripadnici SRP-a i stranke umirovljenika. Potpredsjednik Društva "Josip Broz Tito" Vladimir Kapuralin održao je prigodan govor koji možete pro?itati u nastavku. "Svaki od 365 dana u godini prigoda je da se civilizirani pojedinac sa zahvalnoš?u, poštovanjem i pijetetom prisjeti onih koji su dali svoje živote za njegovu slobodu. Postoje, me?utim, datumi koji su posebno zna?ajni zbog nekog doga?aja koji se na taj dan zbio.

Jedan od tih datuma je i današnji 4. juli, dan kada je pred šezdeset i šest godina u ku?i Ivana Ribnikara u Beogradu Politbiro Centralnog Komiteta Komunisti?ke Partije Jugoslavije na svojoj sjednici pod rukovodstvom druga Tita donio povijesnu odluku o organiziranju oružane borbe protiv nacifašisti?kih okupatora i njihovih doma?ih pomaga?a. Iz ku?e su poslije sastanka pod zaštitom mraka izašla "sedmorica veli?anstvenih": Josip Broz Tito, Aleksandar Rankovi?, Milovan ?ilas, Ivan Milutinovi?, Ivo Lola Ribar, Svetozar Vukmanovi? i Sreten Žujovi?, žure?i na teren da pokrenu ve? pripremljen mehanizam oružane borbe. Taj dan se nakon oslobo?enja slavio kao Dan borca. Došavši na vlast nakon secesije nova nacionalisti?ka elita ukinula je ovaj, ali i ostale praznike iz tog razdoblja. Intencija je bila odre?i NOB-u elemente organiziranosti i doga?aje prebaciti u podru?je spontanosti i time obezvrijediti organizacionu i vode?u ulogu KPJ u pripremi oružanog ustanka i njegovom uspješnom vo?enju, zaklju?no sa socijalisti?kim preobražajem društva. Bila je to klasi?na revizija povijesti, uz restauraciju eksploatatorskog društvenog odnosa i revitalizaciju poražene ustaške ideologije. A sve to uz deklarativno isticanje antifašizma, prema potrebi, pretežno za vanjsku upotrebu.

Željeli su da zaboravimo tko smo. Dokaz da im to nije u potpunosti uspjelo ste vi koji ste danas ovdje, ali i svi oni koji su u proteklom periodu dolazili. Mi u Puli, ali s našim drugovima iz ostalih dijelova Istre socijalisti?kog opredjeljenja, obilježavali smo ovaj dan kontinuirano. Nakon osnivanja inicijativu preuzima pulski ogranak Društva Josip Broz Tito, a pridružuju mu se i stranke lijeve provenijencije te ostale udruge i nacionalne zajednice". Kapuralin je za Regional Express izjavio da je Dan borca obilježen danas i u Beogradu. "Dobili smo dopis iz Beograda, gdje je u organizaciji Centra Tito, kojeg vodi penzionirani general Stevan Mirkovi? tako?er obilježen Dan borca. Izgleda da je odnos tamošnjih vlastodržaca prema tom doga?aju istovjetan onome naših vlastodržaca. Kako stoji u informaciji koju smo primili, u ku?i Ivana Ribnikara dugo je bio Muzej ustanka. Danas je ku?a zatvorena i obrasla korovom. Vlada Koštunica-Tadi? najradije bi je poravnala buldožerom jer podsje?a na komuniste i partizane, nesvijesni, da su Tito i partizani još uvijek najvažniji brend i njihove zemlje u svijetu", izjavio je Kapuralin. (IP)

Facebook komentari