Dr. Butorac nositelj liste Hrvatskih demokrš?ana

NAJAVA IZLASKA NA IZBORE U 8. IZBORNOJ JEDINICI


Na današnjoj press konferenciji Hrvatski demokrš?ani najavili su samostalan izlazak na predstoje?e parlamentarne izbore u 8. izbornoj jedinici. Nositelj izborne liste HD-a i prvi na listi biti ?e dr. Sre?ko Butorac, dopredsjednik Hrvatskih Demokrš?ana i predsjednik Hrvatskih Demokrš?ana za Istarsku Županiju. Od ovih izbora HD o?ekuju osvajanje jednog saborskog mandata. Hrvatske Demokrš?ane u samostalnom izlasku na izbore u 8. izbornoj jedinici podržava Hrvatsko kulturno vije?e.
Dr. Butorac predstavio je osnovne smjernice programa koje obuhva?aju osnivanje Ministarstva za mlade jer mladima treba pomo?i da što prije budu spremni preuzeti svoj dio odgovornosti, i to pružanjem što boljeg obrazovanja pogotovo omogu?avanjem stjecanja životnih iskustava koja ?e im omogu?iti da startaju u život ,formiraju svoje obitelji, rješavaju stambene probleme i probleme sa zapošljavanjem. HD se zalaže da generacije mladih izme?u 20 i 30 godina imaju potporu od strane državnih i lokalnih institucija.
Država mladima mora osigurati potporu i to sustavnu pa i finacijsku dok ne prona?u odgovaraju?e zaposlenje ili prekvalifikaciju tako da mladi ljudi osjete da se njima nastoji pomo?i, da što prije sukladno svojim mogu?nostima i potrebama društva zauzmu svoje mjesto i preuzmu odgovornost, kako za sebe osobno, tako i u društvu - rekao je Dr. Butorac.
Slavko Štambuk, županijski vje?nik HD- a u PGŽ  predstavio je ideju Burze maslinovog ulja koja bi trebala biti osnovana u Pore?u zbog koli?ine ulja koje se proizvodi u Istri, kao i zbog dodatnih pogodnosti, naro?ito zbog postojanja Instituta u samome Pore?u. Burza bi se  osnovala radi jedinstvene prodaje maslina i maslinovog ulja.  Kao profesionalna organizacija burza bi zaprimala i ocjenjivala ulje te bi ga na posljetku deklarirala, i to s obzirom na kvalitetu. (IP)

Facebook komentari