Dopuna odluke o posebnom načinu rada tržnica

ZAPOČINJE PRODAJA MEDA I PČELINJIH PROIZVODA TE KONZUMNIH JAJA
U Odluci o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 u točki III. stavku 1. podstavku 3. iza riječi "povrće" briše se točka i dodaju podstavci 4. i 5. koji glase.

    med i pčelinji proizvodi
    konzumna jaja.

U točki VI. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "prodaja na veliko voća, povrća i cvijeća na prostorima iz stavke 1. ove Odluke dopušta se od 5:00 do 8:00 sati. Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Ova Odluka primjenjuje se od 27. travnja 2020. godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

Odluku možete pronaći ovdje. Odluku o posebnom radu tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 pronađite ovdje.

(REX)

Facebook komentari