Donacija Op?oj bolnici Pula

ENDOSKOPSKI STUP I SIGMOIDOSKOP U FUNKCIJI SU NON-STOP
Endoskopski stup i sigmoidoskop, novi su aparati u pulskoj mornari?koj bolnici koji su u  funkciji ve? pet mjeseci, a njima je do sada obavljeno petstotinjak operacija. Aparati su donacija Uljanika d.o.o. i njegovih partnera - Transadrie, Croatije osiguranja, Istarske kreditne banke, Privredne banke i Splitske banke, a ima ga još tek nekoliko bolnica u Hrvatskoj. Koriste se u minimalno invazivnoj kirurgiji, odnosno u medicini u kojoj se uz minimalne rezove i štete na tijelu rade najoptimalnija rješenja za pacijenta. Nakon operacije ostaju tek 3 rupice na tijelu, zbog ulaska kamere i instrumenata.Oni, kako je danas na primopredaji re?eno, služe svima - pacijentima, kirurzima i društvu, a koristi se u svim vrstama medicine, od traumatologije, ortopedije, urologije, pa do dje?je medicine. Kirurzima omogu?uju sigurnije i elegantnije izvo?enje operacija, te širi spektar zahvata, dok se pacijentima smanjuje postoperativna bol, ima bolji kozmeti?ki efekt, oporavak je brži, manji je gubitak krvi, te manje postoperativnih komplikacija. "Prije ovoga imali smo jedan takav, stariji aparat ?ak 12 godina, a ovaj, koji se sada zlatni standard otvara nam more mogu?nosti, i on je sada non stop u pogonu." - pohvalio se Radomir Gusi?, šef kirurgije pulske OB. Novi su aparati s PDV-om stajali 950 tisu?a kuna, a kako donatori najavljuju, biti ?e novaca još.(L.D.)

Facebook komentari