Djelatnici IDA-e sudjelovali na radionici projekta AsviLoc

NUŽNA STANDARDIZACIJA AKTIVNOSTI RAZVOJNIH AGENCIJA
U okviru provedbe projekta AsviLoc - "Integration among Local Development Agencies to promote territories and SMEs systems in Adriatic Cross Border Regions - AsviLoc ", djelatnici IDA-e, 8. i 9. studenog 2007. godine, u talijanskom gradu Rovigu sudjelovali su na radionici na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta te usvojen plan predstoje?ih aktivnosti. Tijekom trajanja radionice analizirani su rezultati istraživanja o operativnom na?inu provo?enja aktivnosti razvojnih agencija te rezultati o zna?aju njihova utjecaja na socio-ekonomski razvoj okruženja. Utvr?eno je da se princip rada regionalnih razvojnih agencija (RRA) u okviru talijanskih regija sudionica projekta i onih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Albaniji uvelike razlikuje. Talijanske RRA funkcioniraju kao posrednici izme?u poduzetnika i raznih institucija poput gospodarskih i obrtni?kih komora, dok su ove druge usmjerene na direktnu podršku poduzetnicima. Projekt AsviLoc usmjeren je upravo na uo?avanje specifi?nosti i razli?itosti RRA partnerskih zemalja te prijenos know-howa s ciljem ja?anja podrške razvoju MSP-a, odnosno daljnjeg poboljšanja kvaliteta usluga koje RRA pružaju poduzetnicima. Utvr?eno je da bi temeljne odrednice svake RRA trebale biti planiranje, implementacija projekata, podrška MSP-a te promocija/marketing vlastitog okruženja. Tako?er, utvr?ena je nužnost standardizacije aktivnosti razvojnih agencija, kao glavnih nositelja regionalnog razvoja. Na radionici je dogovoreno pokretanje trajne me?unarodne koordinacije RRA, ?iji bi glavni cilj bio upravo poticanje standardizacije aktivnosti razvojnih agencija, a potom i razvoja poduzetništva i prekograni?ne suradnje. Vo?eni su razgovori o mogu?nostima povezivanja budu?e koordinacije razvojnih agencija ?lanica projekta AsviLoc, ?ije je osnivanje predvi?eno za velja?u 2008. godine, s Koordinacijom Razvojne Agencije jadrana – RAJ. Drugog dana radionice održana je konferencija za medije na kojoj su djelatnici IDA-e predstavili aktivnosti vlastite RRA, ostalih RRA u Hrvatskoj te Koordinaciju RAJ. Na radionici su sudjelovali voditelji navedevnog projekta pri IDA-i, Boris Sabatti i Sanja Kantaruti. (IP)

Facebook komentari