Dječji vrtić “Maslačak”: Natječaj za odgojitelja

PRIJAVITE SE!
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (nn 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 42. Statuta DV „Maslačak“ , Upravno vijeće DV „Maslačak“ na sjednici održanoj 29.rujna 2018. god. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za:

1.ODGOJITELJ PRIPRAVNIK  PREDŠKOLSKE DJECE

- Mjesto rada: Pula, Vernalska 12
- Broj traženih radnika: 1
- Vrsta zaposlenja: 1 radno mjesto na određeno
- Radno vrijeme: puno radno vrijeme
- Smještaj: Nema smještaja
- Naknada za prijevoz: U cijelosti
- Razina obrazovanja: VSS

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/3) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- Životopis
- Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13)
- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj otvoren do 16.10.2018.Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u utvrđenom roku Upravnom vijeću Vrtića na adresu: DV Maslačak, Pula, Vernalska 12 s naznakom „Natječaj za odgojitelja pripravnika– ne otvaraj“

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.

(REx)

Facebook komentari