Djeca zasadila borove

POŠUMLJAVANJE U ORGANIZACIJI ZELENE ISTRE

Pulske su šume od danas bogatije za ?etrdesetak borova. Unato? bezbrojnim akcijama Herculanee kojima nevjerojatnom lako?om sijeku višegodišnje borove, danas smo do?ekali da je netko, u ovom slu?aju nevladina udruga u suradnji s pulskim vrti?ima i školama, kona?no i zasadio poprili?an broj stabala.  Tako je omiljeno pulsko šetalište Lungomare od danas dom tridesetak pinija od kojih je svako kupljeno zahvaljuju?i donacijama pulskih privatnih vrti?a, ali i škola i tvrtki.

Zahvaljuju?i njihovom uklju?ivanju u ovu akciju Zelene Istre napravljen je pionirski korak k po?etku, nadamo se, pošumljavanja ove omiljene šeta?ke destinacije Puljana. Tako je svaki od vrti?a uklju?enih u akciju dobio vlastito stablo za koje su se djeca odmah po?ela brinuti zalijevaju?i ga, stavljaju?i oko njega zemlju i ozna?uvši ga prigodnom originalnom oznakom kako bi baš svi znali da je to baš njihovo stablo. U akciji su sudjelovali i u?enici osmih razreda OŠ Vidikovac, kao i polaznici škole stranih jezika Byron. Stabla su zasa?ena na lokaciji u blizini ugostiteljskog objekta "Valter" te na ulazu kupališta Mornar, a novi su borovi pronašli svoje mjesto i na pulskoj obilaznici, to?nije na raksrižju u blizini trgova?kog centra Getro. (S. Š.)

Facebook komentari