Dio oporbe napustio sjednicu Gradskog vije?a

25. SJEDNICA GRADSKOG VIJE?A GRADA PULE

Na šestoj to?ki dnevnog reda 25. sjednice gradskog vije?a Grada Pule koje je od samog po?etka zapo?elo pomalo napeto, dio oporbe napustio je sjednicu. Tijekom izlaganja zastupnika ISDF-a Livia Bolkovi?a koji se osvrtao na rad Javne ustanove Dje?ji vrti?i predsjednik vije?a Denis Martin?i? nakon opomene oduzeo je rije? Bolkovi?u što je izazvalo val negodovanja. Martin?i? je tijekom zastupni?kih pitanja u nekoliko navrata prozvao Livia Bolkovi?a i Loredanu Štok.

Loredani Štok, Martin?i? je prigovorio za glasno komentiranje nekih stavova pozivaju?i se na njene «privatni kulturni odgoj» što je kulminiralo kod oduzimanja rije?i Liviu Bolkovi?u koji se navodno nije držao teme. Vije?nica Loredana Štok oštro se usprotivila nestru?nom vo?enju sjednice i oduzimanje rije?i na mjestu na kojem se mora dozvoljavati pluralizam mišljena, a Gradsko vije?e je bez svake sumnje mjesto na kojem se mora raspravljati o Gradskim problemima. Sjednica je nastavljena bez prisutnosti Nezavisne Gradske liste nositeljice Loredane Štok. (N.M.)

Facebook komentari