Demokrati Istre: “Dubai nema veze s benchmarkingom”

PRIOPĆENJE MEDIJIMA POVODOM PUTOVANJA U ARANŽMANU TZ MEDULIN
Demokrati Istre, u priopćenju koje potpisuje Serđo Popović, obratili su se medijima vazano za temu putovanja u Dubai organiziranog od strane TZ Medulin. 

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Prateći posljednjih nekoliko dana cjelokupnu medijsku korespondenciju glede tzv. „benchmarkinga“ pojedinih članova TZ-a Medulin i šire, razvidno je da se radi o nesvrsishodnom trošenju novaca poreznih obveznika.
Naime, poznata je činjenica da je lider hrvatskog turizma Grad Poreč, pa ako se htjelo na studijsko putovanje, moglo se autobusom općinskog komunalnog poduzeća „MED EKO SERVIS“ d.o.o. realizirati izlet do Poreča, čime bi novci utrošeni na egzotični izlet ostali u Općini.
Ako im ni to nije bilo po volji, mogli su barem kontaktirati predstavnike TZ Poreč, pa bi bez ikakvih troškova došli do spoznaje da su Porečani prije više od 10 godina prekinuli s ovakvom rastrošnošću jer su konstatirali da je nesvrsishodna.
Indikativno je da je direktor TZ Medulin, koji je u fokusu ovih zbivanja, u jednom trenutku odgovornost prebacio na Turističko vijeće Općine Medulin, koje je 16.12.2019. godine usvojilo Prijedlog Programa rada i Financijski plan TZ-e za 2020. godinu, a u čijem je donošenju i on osobno sudjelovao kao član tog istog vijeća. U pomenutom je na ime „Benchmarkinga“ predviđeno 180.000 kn, bez preciziranja destinacije.
Benchmarketing uključuje prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih informacija o procesu i funkcijama koje podupiru proces. Stoga se postavlja pitanje, s kojim su se od navedenih podataka isti vratili iz Dubaia?

POKAZATELJI „BENCHMARKINGA“ ZA TURIZAM

Kriterij Pokazatelj
Rast potražnje Stopa rasta broja noćenja i broja dolazaka turista
Iskoristivost kapaciteta Stopa zauzetosti
Konkurentnost Tržišni udio
Međunarodnost Udio noćenja inozemnih gostiju
Trajanje sezone

Gini koeficijent - mjesečne statistike noćenja

Struktura gostiju Gini koeficijent - strukture gostiju po zemljama dolazaka

Izvor: Prema Wöber, 2002
 
Iz do sada navedenih informacija koje smo dobili od direktora TZ Medulin nije vidljivo da navedeno putovanje ima veze s Benchmarkingom, tim više što su naš zakonodavni okvir kao i porezna politika države bitno različiti, i niz procesa i elemenata koji se primjenjuju kod njih, kod nas nije zakonski moguće primijeniti.
Npr. To je kao da idemo na Tajland u benchmarking gdje se turizam temelji na legaliziranoj prostituciji i lakim drogama… Kako da mi to primijenimo kod nas, kad nemamo zakonodavni okvir koji to dopušta?
Slična je situacija i s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nemamo isti zakonodavni okvir.
Nije nam jasno da li je Enco Crnobori svjestan da je ovim iskazom pored 7 članova Turističkog vijeća direktno optužio i predsjednika navedenog vijeća, načelnika Općine Medulin, Gorana Buića, koji na navedenom putovanju nije bio.
Prateći kronologiju izbora predsjednika Turističke zajednice Općine Medulin, može se konstatirati da je Enco Crnobori na tu dužnost izabran 01.05.2019. godine. Javio se na natječaj od 05.03.2019. godine, dok je još bio član Turističkog vijeća i koju je funkciju vršio sve do 29.04.2019. iako je u natječaju jasno bilo navedeno da na radno mjesto direktora Turističke zajednice NE MOŽE biti primljena osoba koja vrši funkciju člana turističkog vijeća, a koju je Enco Crnobori u to vrijeme vršio.
Samim time upitan je i njegov legitiman status direktora TZ-a Medulina.
Isto je tako upitno, glede cjelokupnih aktivnosti, radi li se o Turističkoj zajednici ili o putničkoj agenciji, koja za izabranu nekolicinu organizira atraktivna putovanja po svijetu, ne ulazeći pritom u raspodjelu materijalnih troškova.
Ovim putem pozivamo „nepoznatu“ prozvanu desetorku, koja je uz 5 članova Turističke zajednice Medulin otputovala u Dubai, a sve u aranžmanu same TZ Medulin, da otklone sumnju sa sebe o upletenosti u moguće nezakonite radnje, te da javnosti ( Glasu Istre koji je članak i objavio) dostave dokaze o uplatama za navedeno putovanje.
Također, pozivamo direktora Turističke zajednice Medulin, da i on skine sumnju sa sebe, te istom mediju, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (jer se ovdje ipak radi o javnom novcu), dostavi dokaz o uplati troškova putovanja za 5 osoba u iznosu od 105.000,00 kn. Kopiju te uplate može se jednostavno dobiti ovjerenu od poslovne banke preko koje je uplata izvršena. To je jedini način da se napokon demistificiraju troškovi putovanja i otklone sve sumnje u koruptivnu djelatnost TZ-a Medulin" zaključuju u priopćenju Demokrati Istre.(REX)

Facebook komentari