Delegacija Albanske policije boravi u Puli

RAVNATELJ MARIJAN BENKO NAJAVIO BILATERALNI SPORAZUM
Ravnatelj Hrvatske policije Marijan Benko s delegacijom Albanske policije na ?ijem je ?elu ravnatelj Ahmed Prenci, danas se za službenog posjeta Policijskoj upravi Istarskoj obratio novinarima. Albanska delegacija u Republici Hrvatskoj boravi od 18. do 21. kolovoza, a u trodnevnom im se boravku prezentira ustroj i na?in rada hrvatske policije. „Želimo intenzivirati bilateralne odnose dvaju država, stoga je ovo uzvratni posjet albanske policije“, rekao je Benko. Dodao je da, iako Hrvatska i Albanija nisu grani?ne zemlje, kao policija imaju zajedni?ki interes za što bolju suradnju. „Ona nam je posebice bitna kada je u pitanju prevencija krijiminaliteta, razvijanje informacija, trag Balkanske rute tj. krijum?arenje droga koje ide kroz Albaniju te prolazi i kroz Hrvatsku“, istaknuo je Benko. U PU istarskoj Albanska je delegacija imala prilike upoznati na?in rada na lokalnoj tj. regionalnoj razini o ?emu im je govorio na?elnik istarske policije Loris Kozlevac. „U pripremi je izrada sporazuma o povratu osoba koje ilegalno borave u jednoj od država, a uskoro bi trebao biti potpisan. Iako je dosadašnja dobra suradnja me?u našim državama neupitna, nepohodan je bilateralni sporazum o zajedni?koj suradnji“, kazao je Benko. Ahmed Prenci ravnatelj Albanske policije zadovoljan je što je imao prilike upoznati se s radom Hrvatske policije. Dodao kako je iznena?en što, unato? velikom broju turista, u Hrvatskoj nije visoka stope kriminala. „Uvjeren sam da ?emo sura?ivati na više nivoa, direktnom komunikacijom, informacijama o trgovini ljudima, a posebice kada su u pitanju emigranti “, rekao je Prenci. (P.A.)

Facebook komentari