Daus odgovorio Premijeru: 

Daus odgovorio Premijeru: -120868

MISLIN DA SE NISMO KAPILI DO KRAJA!
ZAGREB – Danas je u Hrvatskom saboru IDS-ov zastupnik Emil Daus na aktualnom prijepodnevu upitao premijera Andreja Plenkovića kada se napokon misli dati veća ovlast regionalnim samoupravama, a time podići i njihovu odgovornost ali i učinkovitost? Zastupnik smatra da bi to rezultiralo bržim provođenjem odluka i efikasnijim rezultatima u svim područjima, poput školstva, zdravstva, prometa, itd.

Premijer je istaknuo da Vlada vodi dijaloge sa županijama, gradovima i općinama te da je Vlada doprinijela da mnogi gradovi i općine povećaju svoje vlastite prihode, neki i do 100%.  Istina, Istarska županija je i prije bila više razvijenija pa je možda taj efekt bio manji.  

- Mislin da se nismo kapili do kraja, odgovorio je Daus, i na slikovit način pojasnio da na pet grbova povijesnih hrvatskih regija, koji se nalaze na hrvatskom grbu, četvrti po redu je koza koja predstavlja regiju Istru.

- Tu brižnu kozu muzu 30 godina i onda joj se svako toliko baci malo sjena pa je opet muzu. Ali njoj je dojadilo, kao i Istrijanima, njenim pravim gospodarima. I nitko ne traži više od onog što Ustav RH propisuje. Čega se bojimo, veće razlike među regijama? Mi ne tražimo pomoć, tražimo samo alate da možemo raditi i stvarati. Kroz nekoliko godina garantiram vidjet će se što je održivo, što nije, i vidjet će se stvarni napredak. Da decentralizacija ne bude samo kad treba pričati, nego da stvarno zaživi onako kako treba, zaključio je Daus.

(REX)