Dani makedonske kulture

U ZAJEDNICI TALIJANA PREDSTAVA JOVANA RISTOVSKOG
29.05.2008 u sklopu manifestacije Dani makedonske kulture u Zajednici Talijana, nama poznata i po nazivu „Circolo“, biti ?e održana drama Johna Osbornea „Okreni se gnjevno- mladi i gnjevni“ u režiji Jovana Ristovskog. Pri prvoj izvedi te drame, 956. godine u Londonu kriti?ari su je proglasili prvom originalnom dramom nove generacije upravo radi tema koje obuhva?a, teme od licemjerja društva prema borcima za napredak, teme identiteta, vlastitog i tu?eg, do tema slobode ideja, istine o sebi, otu?enju i usamljenosti. Prava slika mlade populacije tog vremena, a i ve?ine mlade populacije našeg vremena, malo se stvari promijenilo te je tema drame još uvijek jako aktualna.Manifestacija je organizirana uz potporu Grada Pule i Istarske Županije, a o?ekuje se velika posje?enost: 29.05.2008. „Circolo“ 19:00.(REX)


Facebook komentari