Dani društvenog poduzetništva i društvenog inoviranja u Istri

Dani društvenog poduzetništva i društvenog inoviranja u Istri-120756

INTERAKTIVNE RADIONICE OD 15. DO 27. RUJNA
U sklopu Projekta +Resilient održavaju se „Dani društvenog poduzetništva i društvenog inoviranja u Istri“ od 15. do 27.09.2021. godine na području Istarske županije u organizaciji Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.
Naime, radi se o interaktivnim radionicama društvenog inoviranja uz popratnu izložbu koja će prikazati rezultate projekta +Resilient, odnosno društveno poduzetničke ideje koje se razvijaju u sklop Projekta +Resilient. Dani društvenog poduzetništva i inoviranja u Istri provesti će se u suradnji s JLS-ovima te su otvoreni za sve zainteresirane dionike – predstavnike iz domene organizacija civilnog društva, javne uprave, obrazovnih institucija, privatnog sektora te ostale zainteresirane građane.
Otvaranje Dana društvenog poduzetništva i društvenog inoviranja u Istri održati će se u Puli, 15.09.2021. godine u Circolu kada će biti predstavljeni rezultati projekta +Resilient, Regionalni centar za razvoj društvenih inovacija – ReCeD'Istria te konkretne ideje društvenih poduzeća koje se mogu podržati u njihovoj provedbi ali isto tako uz zanimljive stručnjake paneliste svi zainteresirani moći će više čuti o društvenim inovacijama, društvenom poduzetništvu i društvenom učinku.

(REX)