Danas je Me?unarodni dan Crvenog križa

PO?INJE TJEDAN HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA Gradsko društvo Crvenog križa Pula pridružit ?e se obilježavanju Me?unarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca dana 8. svibnja 2007. godine. Okupljeni u cijelom svijetu 97 milijuna volontera i 185 Nacionalnih društava Crvenog križa obilježit ?e ovaj dan dijele?i ideju Henry Dunanta o humanitarnom djelovanju i pomaganju najugroženijima. Danas Crveni križ predstavlja najstariju i najve?u humanitarnu organizaciju s osnovnim ciljem pomaganja najugroženijim osobama. Ugrožene osobe su osobe koje su u riziku od situacija koje prijete njihovim životima ili mogu?nostima da žive na minimalnoj razini socioekonomske sigurnosti i ljudskog poštovanja. Ugroženost je relativan i dinami?an koncept. Gradsko društvo Crvenog križa Pula obuhva?a podru?je Grada Pule, i Vodnjana, te op?ina Barban, Fažana,Ližnjan, Mar?ana, Medulin i Svetvin?enat i svoje aktivnosti provodi kroz slijede?e programe: dobrovoljno davalaštvo krvi, socijalni program,služba traženja,mladež Crvenog križa,prva pomo? i zdravstvena preventiva, okupljaju?i više od 4000 volontera. Program obilježavanja 8. svibnja , Me?unarodnog dana Crvenog križa : Me?unarodni Dan Crvenog križa, promotivna akcija u Gradu Puli od 10-12 sati na gradskoj tržnici pod nazivom «Pula- grad humanosti» u kojoj ?e sudjelovati volonteri Gradskog društva Crvenog križa Pula u interaktivnoj radionici s gra?anima postavljaju?i pitanja gra?anima: 1. «Kad biste mogli izabrati ljude s kojima biste živjeli (vaše sugra?ane) kakvi bi oni trebali biti (koje osobine imati npr. Pošteni, iskreni, dobri, veseli, pažljivi, ..)» 2. «Što možemo u?initi (osobno ili zajedno) da naš Grad bude upravo takav?» Odgovori gra?ana biti ?e zapisani na papire i gradit ?e se «Pula-grad humanosti» na posebno pripremljenim panelima oslikanima karakteristi?nim gra?evinama- simbolima Grada Pule, koje za tu priliku pripremaju u?enici srednje škole Primjenjenih umjetnosti i dizajna iz Pule. Tom prilikom promovirat ?emo letak Crvenog križa Pule i web stranice u izradi ,te mjeriti tlak gra?anima. U akciji ?e sudjelovati i šti?enici Centra za rehabilitaciju, kao i najmla?i iz Dje?jih vrti?a Pula. Isti dan zapo?inje i Tjedan Hrvatskog Crvenog križa (8.-15. svibanj) te nastavljamo s aktivnostima: 10.svibnja 14 sati, pristanišna zgrada Zra?ne luke Pula,u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Vatrogasnom postrojbom grada Pule,MUP-PP Pula, Zrakoplovna baza Pula,sudjelovat ?emo u vježbi Emergency 2007, ?ijim je scenarijem predvi?eno simuliranje prinudnog slijetanja zrakoplova tipa ATR-42. 14.,15. i 16. svibnja u suradnji sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske organiziramo akcije darivanja krvi. 16. svibnja organiziramo radnu i sve?anu Sjednicu Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Pula,s prezentacijom rada u 2006. godini, sve?anim programom Mladeži i dodjelom srebrnog priznanja za dugogodišnje donatore iz Austrije g. Antuna Ofenbocka i sr. Emilie Poltzleitner. (IP/CK)

Facebook komentari