Danas prikupljanje zelenog i krupnog otpada po Puli

MO MONVIDAL, ARENA, KAŠTANJER, GREGOVICA, STARI GRAD I BUSOLER
Zbog povećane potrebe za zbrinjavanjem zelenog i krupnog otpada, koja je posebno izražena upravo u ovom jesenskom periodu, provest će se dodatna aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja zelenog i krupnog otpada na području Pule.  

Ovim putem obavještavaju se korisnici - fizičke osobe da će Herculanea u razdoblju od 7.10.2019. do 21.11.2019. godine vršiti odvoz zelenog otpada u Gradu Puli po pojedinim mjesnim odborima prema rasporedu.

Mole se korisnici na području mjesnog odbora Monvidal, Arena, Kaštanjer, Gregovica, Stari Grad i Busoler koji imaju potrebu za odlaganjem glomaznog otpada, da pronađu najbližu lokaciju i dan odvoza u priloženom rasporedu odvoza te donesu svoj zeleni otpad u vremenu od 11 do 15,00 sati. Na lokaciji će biti djelatnik Pula Herculanea koji će voditi evidenciju i kontrolu zelenog otpada koji se želi odložiti.

Molimo građane da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula-Herculanea-e zbog evidencije. Prilikom odlaganja zelenog otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja zelenog otpada je 2 m3. Nakon završetka predviđenog  vremena zeleni otpad će biti odvezen od strane Pula Herculanea-e. Molimo korisnike da poštuju raspored prikupljanja otpada kako bi njihov zeleni otpad bio pravilno zbrinut.

Otpad koji ne spada u zeleni otpad poput šute, građevinskog otpada, miješanog komunalnog otpada, krupni otpad i drugo neće biti preuzet.

U nastavku navodimo tjedni raspored rolo kontejnera po mjesnim odborima Kaštanjer, Gregovica, Sisplac-Sveti Polikarp. Sljedeći tjedan objaviti ćemo novi tjedni raspored za preostale mjesne odbore.


MONVIDAL (20.10.2019. / 11-15,00 h)  

- RASKRIŽJE MONVIDALSKE I STUDENČEVE ULICE
- VALVIDALSKA ULICA (prema Japodskoj)
- UTVRDA MONVIDAL

ARENA (20.10.2019. / 11-15,00 h)

- STIGLICHEVA ULICA (parking nasuprot kć. Br.5)
- OZAD ARENE (na zelenoj površini)

KAŠTANJER (20.10.2019. / 11-15,00 h)    

- KOD MEKSIČKOG RESTORANA
- ŠIŠANSKO NASELJE (iza talijanske škole)
    
GREGOVICA (20.10.2019. / 11-15,00 h)    

- KRIŽANJE ARGONAUTSKE I RAŠPORSKE ULICE
- KRAJ KRANJČEVIĆEVE PREMA ŠUMICI

STARI GRAD (20.10.2019. / 11-15,00 h)    

- PARKIRALIŠTE U ULICI CASTROPOLA

BUSOLER  (20.10.2019. / 11-15,00 h)

- ŠIŠANSKA CESTA- KOD ŠUMICE NA POČETKU BUSOLERA
- ŠIKIĆI- KOD STARE ŠKOLE
- VALMADE (nasuprot ulaza u Agrokoku)

(REX)

Facebook komentari