Danas objavljena lista za upis djece u vrtiće - VIDEO

RODITELJI ZA PRIGOVOR IMAJU VREMENA DO 27.LIPNJA
Grad Pula na svojim je internetskim stranicama http://www.pula.hr objavio prijedlog liste za upis djece u vrtiće u godini 2016/17, kao i na stranicama Vrtića Pula i Rin Tin Tin-a. Zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci, pročelnica Elvira Krizmanić Marjanović te predsjednica Povjerenstva Sanja Krizman kazale su kako se mole roditelji da djecu upis od 30. svibnja do 13. lipnja, te da je sedmeročlano Povjerenstvo odlučivalo o bodovima i potpunosti dokumentacije.

Liste su objavljene i apelirano je na roditelje da si potraže djecu na njima. Rok za prigovor na odluku Povjerenstva teče od danas do ponedjeljka 27.lipnja, a prigovor se upućuje Pisarnici Grada Pule. Nakon što Povjerenstvo obradi prigovore, tek će tada, početkom srpnja biti i objavljena konačna lista upisa.

Upisima se ove godine odazvalo 629 roditelja sa pojedinačnim zahtjevima, od čega je 1 bio sa nepotpunom dokumentacijom. Pravilniku je udovoljilo 530 zahtjeva, od kojih je 47 odbijeno jer jedan od roditelja nije imao boravište u Puli, a njih 51 nije imalo dijete koje će 1. rujna navršiti godinu dana, već su djeca bila mlađa.

Primjećuje se povećan interes za jasličke skupine; ove godine je predano 240 zahtjeva, lani 224. Što se vrtića tiče, ove godine je predano 213 zahtjeva a lani nešto više, 250.

Za predškolu se prijavilo 26 mališana.

(J. Vitasović/ foto i video: S. Tkalčec)

Video vezan uz članak

Facebook komentari