Danas je započela sanacija kruništa na Slavoluku Sergijevaca-VIDEO

IZRADIT ĆE SE NOVI ZAŠTITNI SLOJ OD PRIRODNOG VAPNENOG MORTA
Slavoluk Sergijevaca , antički rimski slavoluk postavljen je u spomen na tri člana obitelji Sergijevaca, posebno na Lucija Sergija Lepida, tribuna koji je služio u Rimskoj legiji, koja je sudjelovala u bitci kod Akcija, pa se pretpostavlja da je slavoluk izgrađen između 29 i 27 godine pr. Kr. Sergijevci su bili moćna obitelj u koloniji, te su zadržali svoju moć stoljećima.

Okvir slavoluka čine masivni pilastri - nosači građeni od velikih kamenih blokova koji su u donjim dijelovima prošireni, tako da čine i baze stupova koji oživljavaju vertikalne pilastre, nosače lukova s prednje i stražnje strane. Otvor završava svodom kojeg tvore klinasto pritesani blokovi, a u cjelinu ga povezuje trodijelni arhitrav na kojeg se nastavlja friz koji obujmljuje slavoluk. Iznad friza nalazi se vijenac i trodijelna atika (arhitektura) koja je ujedno bila i baza statua trojice Sergijevaca kojima je spomenik bio podignut. Izuzetno bogata dekoracija slavoluka isklesana je u orijentalnoj helenističkoj maniri. Pilastre oživljavaju i raščlanjuju vitki stupovi s raskošnim korintskim kapitelima, s gradske strane pilastri su ukrašeni biljnim ukrasom uvijenih grana s akantusovim lišćem. Unutarnje stijene svodnog otvora ukrašene su stabljikama vinove loze s grožđem, koje rastu iz čašica akantusovog lista pri dnu baza slavoluka. Svod otvora je kasetiran i ukrašen velikim rozetama. Središnje polje ukrašeno je prikazom orla raširenih krila u borbi sa zmijom, dok je na poljima svoda isklesan prikaz dupina, sfingi i grifona. Na gradskoj fasadi spomenika u visokom reljefu ponad luka nasuprotno su postavljeni prikazi krilatih Viktorija koje nose vijence, a tu su još i puti koji pridržavaju festone s bukranijima. Na sastavnici vijenaca isklesani su i dvoprezi nasuprotno postavljeni i okrenuti prema sredini friza. Na centralnom mjestu, iznad svoda slavoluka uklesan je natpis o njegovu postavljanu: SALVIA POSTUMA SERGI DE SUA PECUNIA. Na kraćim pobočnim stranama friza slavoluka prikazana je rimska i barbarska vojnička oprema. Iznad friza je bogato ukrašen vijenac raščlanjen konzolama i kasetnim poljima iznad konzola. Slavoluk nema samo trijumfalni i počasni karakter.

Sanacija kruništa Slavoluka Sergijevaca

Objavljuje Regional Express u Petak, 22. svibnja 2020.

Od ponedjeljka, 18. svibnja započeli su  radovi na primarnoj zaštiti Slavoluka Sergijevaca . Tijekom 2017. godine vršena je dokumentacija stanja očuvanosti i prisutnih degradacija na Slavoluku Sergijevaca te je primijećeno da jedan kameni blok (46x28x11 cm) u potpunosti izgubio povezanost sa spomenikom. Radilo se o rubnom bloku kruništa koji je mogao pasti sa spomenika i ozlijediti prolaznike. Kameni je blok tada odstranjen te je započeta procedura kako bi ga se na spomenik i vratilo. Detaljnim pregledom dokumentacije ustanovljeno je da je krunište spomenika već kroz povijest popravljano cementnim mortom koji je sada raspucan i mrvi se, te više ne služi svrsi povezivanja spomenika i izolacije od prodora vode. Izrađen je prijedlog zahvata primarne zaštite spomenika koji je odobren od nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli.

Zahvati koji će se obavljati na Slavoluku su isključivo u svrsi primarne konzervacije i vraćanja odstranjenog kamenog bloka. Krunište spomenika bit će očišćeno od cementnih zakrpa te će biti izrađen novi zaštitni sloj od prirodnog vapnenog morta, koji će povezati blokove te spriječiti prodor vode u unutrašnjost spomenika. Ovakav pristup je prikladan za korištenje kod antičkih spomenika izrađenih od kamena vapnenca. Na zaštitni sloj će biti vraćen i odstranjeni kameni blok.

(REX/Foto: Manuel Angelini)

Facebook komentari