Danas je otvorena i izložba Renca Kosinoži?a

U CVAJNERU PREDSTAVLJEN PROJEKT HEART OF ISTRIA

Danas su u Cvajneru predstavljeni rezultati projekta Heart of Istria. Radi se, naime, o ?etiri brošure i letcima, a u sklopu projekta je realiziran film koji je danas prikazan. Projekt provodi Istarska županija u partnerstvu s Univerzom na Primorskem, op?inama Kopar, Izola i Piran te gradom Buzetom, a njegov je cilj razvoj prekograni?nih turisti?kih itinerara kroz urbana i ruralna podru?ja Slovenske i Hrvatske Istre, kao i znanstvena valorizacija kulturnih resursa i destinacija. Hrvatska je strana za projekt izdvojila 90.000 eura, a Slovenska 390.000 eura. Iznos od 10 posto sufinancirali su Istarska županija i Univerze na Primorskem. Voditelj projekta Vladimir Torbica, rekao je kako su zadovoljni rezultatima projekta te ?e on možda i imati svoj nastavak. Ciljne skupine obuhva?ene projektom su lokalno stanovništvo, turisti, djelatnici u kulturnim, znanstvenim, edukativnim i turisti?kim institucijama, te turisti?ki djelatnici. Specifi?ni ciljevi projekta uklju?uju ja?anje postoje?ih i stvaranja novih turisti?kih destinacija u gradovima i ruralnim podru?jima Istre, uspostava turisti?kog podru?ja i prekograni?ne suradnje u turizmu i kulturi, a sve kroz suradnju na lokalnom, županijskom i nacionalnom nivou. U Cvajneru je otvorena i izložba Renca Kosioži?a sa dojmljivim fotografijama istarskih mjesta i pejzaža. (P.A.)

Facebook komentari