Dan Grada Pule: Tre?i dan - Prvi ?in

SVE?ANA SJEDNICA GRADSKOGA VIJE?A I DODJELA GRADSKIH NAGRADA I PRIZNANJA

U 11 sati prepuno Istarsko narodno kazalište bilo je mjesto održavanja sve?ane sjednice Gradskog vije?a grada Pule na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja ovogodišnjim laureatima. Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vije?a grada Pule Denis Martin?i? koji je u pozdravnom govoru zahvalio brojnim uzvanicima što su uveli?ali ovaj sve?ani dan, koji Grad Pula slavi kao dan oslobo?enja od fašizma. U ime gostiju sve?anu su sjednicu pozdravili po?asni gra?anin grada Pule Primo Rovis koji je dirljiv i toplom govorom još jednom naglasio svoju ljubav prema Puli i Istri te gradona?elnik japanskog Hekinana,Nagashima Taka. U pozdravu na hrvatskom jeziku Nagashima Taka pokupio je salve aplauza i osmijeha na licima nazo?nih. Nakon prigodnog programa podijeljene su nagrade nakon ?ega je u predvorju kazališta uprili?en domjenak uz šampanjac i tortu. (IP)

Nagrade za 2007. godinu

Za životno dijelo nagra?en je pedagog Anton Crnobori. Povelja grada dodijeljena je medicinskom osoblju kardiološkog odijela Op?e bolnice Pula ?elu s dr.Branimirom Juriši?em. Priznanje za predani rad dobili su Vera Drandi?, uposlenica dnevnog centra za starije osobe "Alfredo Štigli?" te postuhmno Ante Kusi?, ravnatelj Gimnazije Pula. Posebnu povelju dobio je Libero Rojni? za višegodišnji rad na zaštiti okoliša.

Facebook komentari