Cjenik za predsjedničke izbore 2019.

CJENIK PREDSJEDIČKI IZBORI 2019


Paket BOX 1
Veliki 20 dana                                                                           20.000,00 + PDV
Srednji 15 dana                                                                        18.000,00 + PDV
Mali  7 dana                                                                              10.000,00 + PDV

Objava rotirajućeg bannera  728 x 90 pix
Paket BOX 2
Veliki 20 dana                                                                        15.000,00 + PDV
Srednji 15 dana                                                                     10.000,00 + PDV
Mali 7 dana                                                                              7.000,00 + PDV

Objava rotirajućeg bannera  300 x 160 pix 

Video reportaža  u trajanju od 3 min 
Obava na na kanalu Youtube
Objava na web portalu Regional Express                              5.000,00 kn + PDV

Objava pojedinačnog PR teksta 
(6 fotografija + link + dolazak novinara na teren)                   4.000,00 + PDV

Pojedinačni zakupi van Paketa  omogućeni su po Cjeniku izbori 2019.

BOX 1  1.500 +PDV/dan
BOX 2  1.000 + PDV/dan

Oglašavanje je moguće samo u periodu predizborne promidžbe,a koji je definiran Zakonom o financiranju političkih aktivnosti .

Izrada bannera nije uključena u cijenu. Agencijske provizije isključene su u vrijeme predizborne kampanje. Plaćanje po ponudi prije početka emitiranja
Sve informacije na regional.express@gmail.com ili na  544 107 od 8 do 14 sati.
Način plaćanja: prije emitiranja na IBAN HR3223600001102221173
U pozivu na broj navesti broj ponude

Direktorica
mr.sc. Darija Božac Marjanović

Facebook komentari