Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada staviti van snage

PRIOPĆENJE PULSKOG SDP-a
Vratimo se nakratko u ne tako davnu prošlost, 14.05.2018. godine, lijep sunčan dan u Pazinu, u kojemu su se okupili svi direktori komunalnih poduzeća izuzev onih iz Umaga i Medulina – tom rečenicom započeli su press konferenciju Sanja Radolović, predsjednica SDP Pula i gradska vijećnica te Drago Marić, član Predsjedništva SDP Pula i vijećnik u MO Štinjan.

Poruke koje su poslane s zajedničke konferencije direktora komunalnih poduzeća građanima su sljedeće: „Istarska županija jedina u Hrvatskoj ima objedinjeni sustav zbrinjavanja otpadom“, „Koliko se otpada proizvede toliko će građani i plaćati“; „Građani koji selektiraju imat će zapravo manje račune nego sada“, „Iako sustav ima dosta nejasnoća njegovo funkcioniranje zapravo je jednostavno“, podsjeća Radolović i nastavlja s pričom u sadašnjosti.

Vratimo se sad u sadašnjost, 19.03.2019. godine još malo pa godinu dana od slavne tiskovne konferencije direktora komunalnih poduzeća i rezimirajmo – sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira, u Puli jedino što funkcionira u istom je naplata gotovo 300% većih računa građanima, naveliko najavljivane kazne za one koji budu odlagali smeće kraj podzemnih spremnika u centru grada ili spremnika kraj višestambenih zgrada nisu zaživjele, dovoljno je prošetati se centrom Pule da svaki dan uvečer ili rano ujutro zateknete istu sliku, vreće smeća koje su ostavljene kraj spremnika – oštro zaključuje Radolović i postavlja pitanje - Što li će tek biti s dolaskom turističke sezone čijim se brojkama vladajući toliko vole hvaliti, a kako li će tek izgledati centar grada kad ne možemo izaći na kraj ni s količinom smeća koje proizvodi domicilno stanovništvo.

Pula Herculanea  je 2017. godine krenula s idejom razvrstavanja otpada na papir, staklo, plastiku i mješoviti  komunalni otpad. Govorili su da će  ovakav način zbrinjavanja otpada za mnoge građane Pule pojeftiniti uslugu, da će grad  biti mnogo čišći, građani ekološki osvješteniji i biti usklađen s europskim direktivama. Međutim što se dogodilo? Građani uredno razvrstavaju papir, staklo i plastiku, a Pula Herculanea zbrinjava taj otpad. Ostvaruje li prodajom tih sirovina Pula Herculanea kakvu financijsku dobit? Nije poznato. Ono što je poznato jest da cjelokupni sustav ne funkcionira, ali računi u rasponu od 200- 300% veći nego ranije uredno stižu poštanske sandučiće građana – kaže Radolović.

S jedne strane imamo od početka kazne za prekršitelje nelegalnog odlaganja smeća, a s druge strane nemamo sustav kojim se uopće utvrđuje tko je, kada i gdje nelegalno odložio otpad. Je li ijedna kazna naplaćena do sada od donošenja Odluke na Gradskom vijeću? Sada su se sjetili da će uvesti video nadzor, mi se pitamo tko će platiti taj video nadzor i hoće li se građanima vratiti novci za uvećane račune za odvoz smeća koje primaju od ljeta dok sustav ne počne funkcionirati?

Nastavlja Radolović i kaže - Kako ne bi bilo da samo kritiziramo, bez davanja konkretnih prijedloga ono što SDP predlaže jest stavljanje postojećeg Cjenika van snage. Poruka vladajućima je sljedeća „tko prizna pola mu se prašta“ pa neka vas ne bude strah gubitka glasova na izborima i pokažite minimum političke hrabrosti i odgovornosti te priznajte da ste pogriješili. Stavite van snage navrat nanos donesen Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada dok sustav zbrinjavanja otpada ne profunkcionira.

Zatim, osigurajte građanima koji žive u višestambenim zgradama mogućnost zaštite njihovih spremnika kako ne bi došlo do zloupotrebe istih od strane neovlaštenih odlagatelja otpada. U onim višestambenim zgradama gdje nije moguće smjestiti spremnike u zajedničke prostore „pod ključem“ Grad i Herculanea trebaju osigurati tzv. kaveze u koje će stanari moći smjestiti spremnike. Stanari višestambenih zgrada su već u nepovoljnijem položaju u odnosu na obiteljska kućanstva za količinu predanog biorazgradivog otpada zbog nemogućnosti dobivanja kompostera kao što je to slučaj s obiteljskim kućanstvima. Ako se već ne može opskrbiti komposterima stanare višestambenih zgrada, onda bi im trebalo osigurati su/financiranje kućnih kanti za selektivno odlaganje otpada, jer se cijena istih u trgovačkim centrima kreće između 300-400 kn.

Također, model naplate prema broju članova kućanstva, a ne prema količini predanog otpada je nepravedan i ne treba čuditi ako u bliskoj budućnosti bude puno tužbi građana na račun kršenja zakona budući da čl. 30. Zakona o gospodarenju otpadom jasno navodi „da troškove gospodarenja otpadom snosi korisnik razmjerno količini otpada kojeg je predao“, dakle ne po zaduženoj posudi u slučaju obiteljskih kućanstava ili broja članova kućanstava u slučaju višestambene zgrade. Otpad mora biti naplaćen isključivo prema stvarno predanoj količini otpada. To su konkretne mjere kojima bi se građanima znatno lakše omogućio prelazak na novi sustav zbrinjavanja otpada.

Što primjerice, ako je zadužena posuda kućanstva 120 litara, a odvozi se poluprazna, Herculanea nepravedno građanima naplaćuje cijenu usluge kao da je posuda puna!? To je apsurd, koji zapravo potvrđuju i iz same Herculanee, budući da su nam mnogobrojni građani proslijedili odgovore koje su dobili iz Herculanee, u kojima sama Herculanee potvrđuje da će se tek digitalizacijom vozila za odvoz otpada i postavljanjem aparata za vaganje otpada moći precizno naplatiti količina predanog otpada. Zašto ste onda 300% poskupili račune za odvoz i zbrinjavanje otpada građanima kad ni sami ne znate kako još sustav funkcionira.

Još jedna problematika koja je nažalost postala aktualna po pitanju zbrinjavanja otpada jest odlaganje krupnog otpada za građane Pule. Naime, kaže Radolović, Herculanea je ukinula ''baje'' za odlaganje krupnog otpada koje su se provodile u sklopu malih komunalnih akcija na područjima Mjesnih odbora dvaput godišnje i zamijenila time da će građani moći jednom godišnje izvršiti odvoz glomaznog otpada do tri kubna metra, međutim tek od rujna 2019. godine. Što će građani s glomaznim otpadom do rujna 2019. godine? Odlagati ga na ulici ili još gore na ilegalnim deponijima koji bujaju iz dana u dan u Puli.

Možda se možemo ponositi da smo kao Istra i Pula najrazvijenija gospodarska regija, prvi u turizmu, maslinarstvu, vinarstvu itd. međutim u slučaju odvoza i zbrinjavanja otpada sustav je zakazao, a nažalost sve se lomilo preko „leđa građana“.

Izuzev štete koju je sam cjenik nanio građanima velika šteta nanesena je i samim iznajmljivačima, o čemu je govorio član Predsjedništva Drago Marić koji je na vlastitom primjeru predočio primjer nelogičnosti koje pulska Herculanea primjenjuje u slučaju naplate zbrinjavanja otpada kućanstvima koja pružaju i usluge smještaja, odnosno iznajmljivačima.

Naime, davatelj usluge u 12-om mjesecu poslao je korisnicima, koji iznajmljuju, dva računa. Jedan za kućanstvo i drugi za iznajmljivače.  Iznos na  računu za 07. i 08. mjesec koji se odnosi na iznajmljivače naziva se ''paušalom''.  Napominjem da je cijena njihove usluge na mom primjeru u odnosu na prethodnu godinu povećana za 364,52 % bez promjene volumena zaduženog spremnika i dodatnih usluga – kaže Drago Marić.

Drago Marić nastavio je izlaganje navodeći kako u Zakonu o gospodarenju otpadom tog pojma (paušal) nema. Cijeli Zakon je koncipiran na količini ili volumenu spremnika i odvozu.  U čl.30. stavak 1. definirana je javna usluga , stavak 4. definira tko je pruža, a stavak 5. tko su korisnici. U stavku 6. definirane su obveze korisnika, u alineji 3. istog stavka eksplicitno stoji da troškove gospodarenja komunalnim otpadom snosi korisnik razmjerno količini otpada kojeg je predao što je još  jednom istaknuto u čl. 33. stavak 2. U čl.33. stavak 13. uvodi se pojam namjenske naknade u skladu s Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i tko je donosi, a za koje namjene se koristi – rekao je Marić.

Zaključno kaže Marić kako je vrlo sporna i moralno upitna komponenta Cjenika Herculanee koja se odnosi  na iznajmljivače. Kod iznajmljivača cijena usluge se naplaćuje prema broju ležaja  bez obzira na volumen spremnika. Tvrdim da se ovime poništava osnovno načelo, formiranja cijene jer davatelj usluge ne odvozi turiste nego sadržaj spremnika . Nije jasno kako  1 i 5 ili 10 i 15 turista stvaraju jednaku količinu otpada. To je u  suprotnosti sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Što  davatelj usluge pruža dodatno turistima da bi to mogao naplatiti.

Gospoda predlagatelji ovog modela naplate – Grad Pula i Herculanea nisu koristili podatke iz e-visitora o dužini trajanja turističke sezone  već su odredili  da je to 6 mjeseci. Nije teško provjeriti  da je veoma mali broj  iznajmljivača koji su popunjeni više od 60 dana. Obrazloženje da se u sezoni povećava broj radnika, broj odvoza, broj vozila itd. drži vodu samo za 2-3 mjeseca.

Odgovori na prigovore upućeni Pula Herculanei od pojedinaca ili Mjesnih odbora su toliko nekonzistentni, ponekad proturječni, a neki čak vrlo nestručni pa se postavlja pitanje kvalitete javne rasprave i komuniciranja s korisnicima usluga.

Radolović nadodaje kako slijedom takvih razmišljanja sutra na račune iznajmljivača mogu se žaliti i  vatrogasci, policija, zdravstvene institucije i dr. jer se i njima povećava obim posla tijekom ljetne turističke sezone.

Građani Pule su potpisivali izjavu gdje izjavljuju koji od ponuđenih spremnika volumenom  zadovoljava njihove potrebe.

Drago Marić nastavlja s iznošenjem primjera odgovora iz Pula Herculane-e na prigovore građana koji izgledaju ovako:
„Direktor Pula Herculanee kaže kad se uvede digitalni sustav biti će dokaziv broj izvršenja javne usluge (volumen  posude i broj odvoza) pa će prestati posebna naplata koja se temelji na broju ležaja.“

Drago Marić tvrdi kako je to već sada moguće, jer se zna volumen spremnika kojeg smo zadužili i zna se broj odvoza, te smatra da odmah može prestati posebna naplata koja se temelji na broju ležaja.

Pomoćnik direktora u jednom odgovoru na prigovor navodi broj odvoza po mjesecima što samo potvrđuje da se bez digitalizacije već sada može točno izračunati cijena usluge.

Građani koji su uložili značajna sredstva u opremanje apartmana ili soba kako bi poboljšali svoj standard, ulažući veliki osobni rad u sezoni ovakvom politikom „haračenja“ tjeraju se u sivu zonu poslovanja što društveno nije prihvatljivo.

Trebalo bi biti jasno kreatorima ovog modela naplate odvoza mješovitog komunalnog otpada da iznajmljivači uredno podmiruju sve  zakonima propisane  obveze. Postavlja se pitanje da li je ravnomjerno raspoređen trošak gospodarenja otpadom u Puli. Novim Cjenikom Pula Herculanea je značajno poskupila uslugu zbrinjavanja mješovitog komunalnog otpada svojim građanima.

Iščitavajući Cjenike gradova Rijeke, Zadra, Splita sa okolnim mjestima nisam nigdje vidio da se posebno iznajmljivačima naplaćuje usluga odvoza miješanog komunalnog otpada po broju ležaja – zaključio je Marić.
(Rex)

Facebook komentari