Buzet: U petak se otvara izložba Krešimire Gojanovi?

IZLOŽBA SVESTRANE KREATIVKE

U petak, 6. srpnja u 20 sati otvara se samostalna izložba slika akademske slikarice Krešimire Gojanovi? u Zavi?ajnom muzeju Buzet, pri Pu?kom otvorenom u?ilištu "Augustin Vivoda '', Trg rasporskih kapetana 5, Buzet. Izložba se može pogledati do 19. srpnja. Gojanovi? je ro?ena 1970. u Osijeku, a 1993. diplomirala je na grafi?kom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu - klasa prof. Ante Kuduza. Osim slikarstvom i grafikom, bavi se još grafi?kim i web dizajnom, fotografijom, pisanjem i savjetovanjem, te osmišljavanjem i organizacijom kreativnih radionica za djecu i odrasle. ?lanica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, Hrvatskog društva likovnih umjetnika i LIKUM - a.

Više o autorici i njezinom opusu možete prona?i na sljede?em linku: http://www.dragon-witch.net/galerija1.html

Facebook komentari