Bruno Langer tvrdi da ?e se radioaktivni otpad odlagati u Puli

MI ?EMO PULU PREKRSTITI U ISTARSKI ?ERNOBIL

Na 23. sjednici pulskog Gradskog vije?a, vije?nik ISDF-a Bruno Langer uznemirio je javnost izjavama kako ?e Pula zbog odlaganja radioaktivnog otpada na odlagalištu otpada Kaštijun morati promijeniti ime u ?ernobil. Zbog interesa javnosti prenosimo cijelo pitanje Bruna Langera i odgovor Gradona?elnika Mileti?a. Bruno Langer : Ja imam pitanje koje ?e biti vezano za tvornicu kamene vune Rockwool, koja se gradi izme?u Gologori?kog dola i parka prirode U?ka. ?itaju?i studiju te tvornice staklene vune na stranici 10 kroz 26, pro?itao sam jedan šokantan i za mene jedan nevjerojatan podatak. Tamo stoji da ?e šljaka odnosno otpad iz tvornice kamene vune biti zbrinjavan na lokaciji Kaštijun – Pula. Mi moramo znati da je osnovna sirovina pri izradi kamene vune radioaktivni bazalt koji ?e biti dovožen na ovu lokaciju sa 252 kamiona dnevno, mi moramo znati da ?e se godišnje 750 milijuna tona koksa koristiti, koks ?e biti energent mada se neki tamo vizionari govore kako Plomina 3 ne?e biti u koliko bude na plin. Ovdje na par metara imamo na kokos, a svi znamo iz Osnovne škole da destilacijom kamenog ugljena nastaje koks, tada ta šljaka apsolutno ne?e ostati u kamenim plo?ama koje ?e proizvoditi Rockwool nego ?e ostati u šljaki. To ?e sve do?i na pulski Kaštijun, a znamo da se na pulski Kaštijun odlaže komunalni otpad.

Otkuda sada podatak u toj studiji da ?e se tu zbrinjavati industrijski otpad? S obzirom da je naša delegacija bila u Japanu meni je krivo, ja bih bio glasao protiv toga da se zbratimimo s Hekinenom ili kako se zove taj grad, ja bih više volio da smo se zbratimili s Hiroshimom ili Nagasakiem jer oni imaju iskustva što je to radijacija, što je to smrt. Nemojte zaboraviti da postoji još jedan drugi detalj a to je da emisije plinova koji ?e biti preko 2 milijarde kubnih metara godišnje su fenol formaldehidi, a formaldehid i mala djeca koja barataju ra?unalom znaju da je kancerogen, a da ne govorimo poliaromatskim ugljikovodicima koji su na tabeli zajedno s polonijem i plutonijem. Mi ?emo Pulu prekrstiti u istarski ?errnobil. Mene zanima zbog ?ega ugovor o gradnji Rockwoola na svakoj strani ima, ja sam pro?itao taj ugovor pa me prijavite odvjetništvu da sam prekršio nešto, na svakoj stranici piše da je to povjerljivi dokument.

Povjerljiv je samo zato da oni koji su napravili veliku štetu Istri budu zašti?eni. Gradona?elnik Boris Mileti?: Nikakav radioaktivni otpad ne?e biti odlagan na Kaštijunu dok sam ja Gradona?elnik ovog grada. Bruno Langer: Apsolutno nisam zadovoljan odgovorom jer, ponavljam, tamo piše da je sukladno studiji i prostornom planu da ?e biti tu odlagano, ?ujte, ovdje su svašta rekli da ?e biti 6 tisu?a ljudi, pa vaš šef partije je rekao da ?e biti 6 tisu?a ljudi zaposleno, pa ve? 15 mandata ?ekamo novu bolnicu, vi meni niste garant ni?ega kao gra?anin Pule, vi ste Gradona?elnik Pule i to poštujem, ali da vi kažete pa niste vi Ivan Jakov?i?, po?eli ste njega glumiti. Mi ?emo kao gradski vije?nici o tome raspravljati ovdje, znate zašto, zato što je to pitanje naše djece i vašeg djeteta koje se tek rodilo, naših majki ko ima majku, naših unuka, to je pitanje toga, pa to nije politi?ko pitanje, to je pitanje opstanka. Rekli ste da ?e Istra biti Toscana, zamislite da se u Toscani usred onih vinograda gradi tvornica staklene vune. Pa ljudi moji to je pitanje svih nas, to je pitanje opstanka. (N. M.)

Facebook komentari