Blagdanski prijem za medije

GRADONA?ELNIK I SURADNICI ZAHVALILI MEDIJIMA
Na prijemu  za novinare kojeg su danas uprili?ili Gradona?elnik Boris Mileti?, dogradona?elnici Vesna Petrovi? i Fabricio Radin gradski ?elnici zahvalili su se novinarima na suradnji u godini koja je na izmaku uz želju da se uspješna suradnja nastavi i u 2008 godini. Gradona?elnik Boris Mileti? poželio je novinarima i njihovim obiteljima puno sre?e za predstoje?e blagdane uz puno osobne sre?e u novoj 2008. godini. Dogradona?elnica Vesna Petrovi? naglasila je kako su novinari ponekad "kako i mala grota u postoli", žuljaju ali u upozoravaju .Petrovi? je poželjela da tako ostane i u godini koja je pred nama i da ta mala "grota" nikada ne postane veliki kamen i nepremostiva prepreka izme?u gradske uprave i novinara. (N.M.)

Facebook komentari