Završen rok za prijave programa u Amfiteatru

PREDLOŽENO UKUPNO 22 PROGRAMA
Grad Pula objavio je, 2. veljače 2009. godine, Javni poziv za odabir glazbeno – scenskih ljetnih programa u Amfiteatru. Rok prijave za programe bio je 28. veljače 2009. godine. Sukladno odluci Poglavarstva, utvrđeno je da se programi mogu održavati u vremenu od 15. lipnja do 31. kolovoza 2009. godine. Pristigle su prijave kojima je predloženo  ukupno  dvadeset i dva programa. Prema Pravilniku o načinu korištenja Amfiteatra, Poglavarstvo će donijeti odluku o programima do 31. ožujka 2009. godine, na prijedlog Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru. (REX)

Facebook komentari