Akademska godina 2019./2020. započinje u utorak, 1. listopada 2019. godine

POČETAK AKADEMSKE GODINE I ORIJENTACIJSKI DAN NA SVEUČILIŠTU JURJA DOBRILE
Na sastavnicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli akademska godina 2019./2020. započinje u utorak, 1. listopada 2019. godine. Za studente koji upisuju prvu godinu studija započinje Orijentacijskim danom koji će se održati  u utorak, 1 listopada 2019. godine na sljedećim lokacijama i prema sljedećem rasporedu:

Zgrada (nova) Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“,  P. Preradovića 1:

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ s početkom u 9 sati (dvorana Pula)
Fakultet informatike u Puli s početkom u 11.30 sati (dvorana Istra)

Svečana dvorana „Tone Peruško“,  ul. I Matetića Ronjgova 1/II:

Filozofski fakultet u Puli s početkom u 9.00 sati,
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti s početkom u 10.00 sati,
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije s početkom u 11 sati,
Muzička akademija u Puli, Odjel za prirodne znanosti, Odjel za tehničke studije s početkom u 12 sati.

(rex)

Facebook komentari