4. europski dan poduzetnika – EDE 2007

 

GRAD LABIN 3. LISTOPADA 2007. GODINE


Europski dan poduzetnika se održava u suradnji s Europskom komisijom i pod pokroviteljstvom OECD-LEED-a. EDE je doga?aj pod zaštitnim znakom EU kroz koji se promovira poduzetništvo i prenosi dobra praksa. Europska mreža gradova (Eurocities) preporu?a EDE metodologiju od 1999. godine. Labin se prvi put uklju?io u organizaciju EDE 2007 CROATIA kako bi stavio u fokus izvrsnost i ljude, definirao najbolje potencijale, odredio kratkoro?ne i dugoro?ne ciljeve te metode pomo?u kojih ih ostvariti. U okviru EDE 2007 u  Gradu Labinu se organizira okrugli stol na temu « Uloga lokalne samouprave u transformaciji gospodarstva», koji ?e se održati u  Gradskoj galeriji u Labinu, Ulica 1. maja broj 5, od 10,00 do 13,00 sati. (IP)

Facebook komentari