400 tisu?a kuna za civilno društvo

ISTARSKA ŽUPANIJA OSNOVALA ZAKLADU ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva potpun je naziv zaklade koja je predstavljena u prostorijama Istarske razvojne agencije u Puli. Ova je zaklada osnovana s ciljem poticanja projekata vezanih uz zaštitu okoliša, demokratizaciju i ljudska prava te aktivnosti mladih. Zaklada ima tri temeljne funkcije: edukativnu, financijsku i informativnu.

Odobreni iznos financijski sredstava iznosi 400 tisu?a kuna, a raspore?ivat ?e se 150 tisu?a kuna na tri projekta od po 50 tisu?a kuna po projektu za podru?je zaštite okoliša, 100 tisu?a kuna za pet projekata od po 20 tisu?a kuna za projekte iz domene demokratizacije i ljudskih prava te 150 tisu?a kuna za deset projekata po 15 tisu?a kuna za podru?je djelovanja mladih. Rad i ciljeve zaklade predstavili su Kristina Buleši?, Igor Macan, Tamara Ran?i? i Slaviša Šmalc.

Zanimljivo je da ?e predstavnici zaklade krenuti u obilazak deset gradova na podru?ju IŽ kako bi projekt približili korisnicima i kreatorima civilnog društva. (N. M) TURNEJA ZAKLADE PO ISTRI: 25.04. Pazin 26.04. Umag, Buje, Novigrad 27.04. Pore? 30.04. Rovinj 07.05. Buzet 09.05. Vodnjan 14.05. Labin 15.05. Pula

Facebook komentari